Ekstra meget fedtemøg ved kysterne

NOTITS | 19. JUN 2024 • 07:38
Henrik Nielsen
Journalist
NOTITS
19. JUN 2024 • 07:38

Kakaofarvet vand og klumper af smattede alger er noget, man nok skal forberede sig på, hvis man skal bade i Østersøen i sommer. Det såkaldte fedtemøg breder sig langs kysterne, det er kommet tidligere end ellers, og der er meget af det, lyder det fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det fortæller DR.

Ifølge biolog Kaare Manniche Ebert fra sportsfiskerforbundet kom de første meldinger om fedtemøg omkring den 20. marts. Det er første gang, det sker så tidligt, og på nuværende tidspunkt er der registreret fedtemøg ved jyske, fynske og sjællandske kyster samt på Bornholm. Professor i havmiljø Stiig Markager ved Aarhus Universitet bekræfter, at situationen med fedtemøg er meget voldsom i sommer.

– Årsagen er den store nedbør, vi havde i vinter, kombineret med landbrugets brug af kvælstof på markerne, som vandet vasker ud af jorden og ud i vandløbene og ud til kysterne, siger han til DR.