Borgermøde om højspændingsstation

Borgermøde om højspændingsstation
En visualisering af højspændingsstationen set fra Klintebakken. Illustration: BRK
NYHED | 11. APR 2024 • 05:30
Holger Larsen
Journalist
NYHED
11. APR 2024 • 05:30

Kommunen og Energinet informerer og svarer på spørgsmål om landanlægget.

Bornholms Regionskommune inviterer sammen med Energinet til borgermøde om plangrundlaget for højspændingsstationen (landanlægget) til Energiø Bornholm.

Mødet holdes på Snorrebakken 66 i Knudsker tirsdag den 23. april klokken 16.30.

Mødet kommer godt midtvejs i den igangværende høringsperiode for de forskellige planforslag, som skal bane vejen for etableringen af det store landanlæg på Søndre Landevej ved Sose.

Kommunalbestyrelsen godkendte planforslagene for højspændingsstationen den 19. marts, hvorefter forslagene blev sendt i høring i otte uger. Høringssvar til planforslagene skal være kommunens Plan-afdeling i hænde senest den 15. maj.

Kommunen og Energinet vil på borgermødet informere om dokumenternes og projektets indhold samt den videre proces, og man vil få mulighed for at stille spørgsmål til høringen.

På kommunens hjemmeside kan man finde høringsmaterialet. Etableringen af en højspændingsstation kræver både et kommuneplantillæg og en lokalplan med tilhørende miljørapport.

Forslaget til lokalplanen fastsætter detaljerede bestemmelser for, hvordan byggeriet kan placeres, og hvordan det skal se ud. Miljørapporten beskriver hvilke miljømæssige hensyn, der er taget og hvilke miljømæssige påvirkninger, planerne kan medføre.

Når høringen er overstået, skal kommunalbestyrelsen behandle indkomne høringssvar, inden planerne kan vedtages med eventuelle justeringer. Herefter bliver der en fire ugers klagefrist.