Bofa luftede nye spande: De er dybere, har flere rum – og poser skal man selv købe

Bofa luftede nye spande: De er dybere, har flere rum – og poser skal man selv købe
Sådan ser de fire affaldsbeholdere ud. Fra slutningen af november bliver de en fast del af materiellet i de fleste husstande. Foto: Jakob Nørmark
NYHED | ABONNENT | 28. AUG 2022 • 05:30
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
28. AUG 2022 • 05:30

I modsætning til andre steder i landet følger der ikke specielle poser til madaffald med, når bornholmerne fra slutningen af november skal sortere skraldet mere grundigt i sækkeløse beholdere. Men det vil være dumt at smide det organiske affald direkte i den grønne skraldespand, for rengøringen hænger man selv på.

 

For fremtiden skal alle bornholmere finde plads til tre skraldespande på hjul og en lille orange beholder til farligt affald – medmindre man altså er blandt dem, der kobles på en fællesløsning og derfor ikke længere vil få afhentet skraldet på hjemmeadressen.

Udstyret til husstandsindssamling blev luftet ved Ressourcernes Dag hos Bofa lørdag – og de nye spande var ikke overraskende et centralt samtaleemne.

– Vi har talt rigtig meget om de nye beholdere, folk skal have på matriklen, fortæller projektleder Mette Butzbach, der var en af de Bofa-medarbejdere, der introducerede gæsterne til det kommende affaldssystem.

– De er på hjul, og to af dem er rumdelte, indleder hun, da Tidendes journalist beder om en introduktion.

Den grønne beholder, som i dag fyldes med pap og papir, skal fremover bruges til madaffald. Faktisk kan den grønne skraldespand i dag gå på omgang blandt naboerne.

– I dag er det vandrespande. De bliver trukket ud på gaden, og bagefter bliver de bare fordelt. Sådan er det ikke i din nye ordning, forklarer Mette Butzbach.

Fremover får alle skraldespandene faste adresser. De udstyres med en chip, så skraldemænd, driftsledere og Bofa kan holde øje med, om skraldespandene er blevet tømt,

Dybere end i dag

Mens Tidende får den fulde affaldsbeholderpræsentation, forbløffes et ældre ægtepar over størrelsen på beholderne, som vil fylde en betragtelig del af deres udeareal. Ikke mindst dybden på de to sorte beholdere vækker parrets opmærksomhed. 75 centimeter måler 240 liter-spandene på den led, hvllket er 20 centimeter mere end dybden på den grønne beholder, som de fleste kender i forvejen.

Begge spande er ruminddelte. Den, der skal tømmes hver 14. dag, har et rum til restaffald og et rum til mad- og drikkekartoner og plastik. Den anden spand bliver tømt hver fjerde uge. Her skal metal og glas smides i samme rum, mens det andet er til pap og papir. Endelig er der en pose-på-låg-ordning til de sidste tre affaldsfraktioner.

– Tekstilposen til slidt og hullet tøj eller håndklæder skal på låget af papirspanden, og posen med småt elektronik og batterier, som vi også har i dag, skal placeres her, siger Mette Butzbach og peger på spanden til dagrenovation.

12 affaldstyper med husstandstømning er der i det nye affaldssystem – dobbelt så mange som i dag. Fælles for dem er, at der ikke længere følger store affaldssække med, da beholderne trilles ud til skraldebilerne og tippes i vognen.

Poserne til skrald skal man selv anskaffe, og rengøring af spandene er også ens eget ansvar, så Bofa-rådgiverne anbefaler, at man ikke prøver at spare ved at kvitte brugen af poser.

– Poserne til madaffald bliver sorteret fra i modtageanlægget, så der er ikke noget med, at du skal bruge en bestemt type. Det skal bare være en pose, du er bekvem med at bruge. Det kan lige så godt være bagerposen eller den, du har haft grøntsager i i supermarkedet. Bare du husker, at der skal bindes knude på, så det ikke splatter ud i hele spanden, forklarer Mette Butzbach.

I det hele taget skal man som noget nyt tænke over valget af poser.

– I den nye ordning, når man for eksempel skal sortere metaldåser, skal man lige overveje, hvordan man synes, hygiejnen skal være omkring makreldåserne nede i beholderen. Hvornår begynder det at lugte, og vil man gerne undgå at bruge unødigt meget vand? Sådan nogle ting skal man gøre op med sig selv, for man skal selv holde den ren.

En anden forståelse

Bofa-staben er bevidste om, at forandringerne vil føles store for nogle borgere, men erfaringen er, at samtaler og oplysning gør en forskel.

– Selv sure folk går positive herfra, når vi har haft en god snak, for de har fået en anden forståelse for problematikken, siger Mette Butzbach.

Når hun besøger andre kommuner, der er længere fremme end Bornholm, lægger hun mærke til de affaldsvalg, der er truffet. Hun mener, at et af de positive budskaber forud for overgangen til det nye system er, at bornholmerne kun skal have tre store beholdere stående i deres indkørsel eller baggård.

– Vi er ret tilfredse med, at vi kun skal have tre. Mange steder har de fire eller måske fem beholdere, men det er jo ikke noget, bornholmerne tænker over, hvis ikke de i forvejen interesserer sig for affaldssortering.

Inde i hjemmene vil sorteringen også gennemtvinge nye vaner. Det er begrænset, hvor meget Bofa må blande sig i køkkenindretningen. En inspirationsguide vil dog snart blive lagt op på det kommunalt ejede affaldsselskabs hjemmeside.

Tre måneder før det nye system træder i kraft, lyder en af anbefalingerne at spørge familie og venner fra andre dele af landet til råds.

– De fleste kender nogen på den anden side af vandet, som allerede er i gang med at sortere, siger Mette Butzbach og tilføjer, at det er meget forskelligt, hvordan folk vælger at gribe sorteringen an, og hvor meget der er plads til under håndvasken.

 

Spandenes størrelse

Skraldet i husstandene skal fremover sorteres i 12 forskellige enheder. De fordeles i tre større affaldsspande, en lille beholder til farligt affald og i poser, som skal hænges på lågene

Når de tre spande står ved siden af hinanden, har de en samlet bredde på cirka 180 centimeter.

Alle tre er 105 centimeter høje, mens dybden varierer. De sorte beholdere, der begge har to rum, er 75 centimeter dybe, mens den grønne til husholdningsaffald har en dybde på 55 centimeter.

Der er plads til 240 liter i de sorte spande og 140 liter i den grønne.

Husholdningsaffald tømmes hver 14. dag det meste af året, og ugentligt i de tre sommermåneder. Den sorte beholder med et rum til restaffald og et fællesrum til plastik samt mad- og drikkekartoner tømmes året rundt hver 14. dag. Den sidste beholder med et rum til pap og papir og et rum til glas og metal bliver tømt hver fjerde uge.

Kilde: Bofa

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 22-02-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Torsdag eftermiddag, fredag morgen: Gode priser efter midnat. Gode som i meget, meget, meget lave. Mellem kl. 00 - 06 koster el 1,45 kr./kWh alt inkl. i gennemsnit. Det er cirka 2,45 kr./kWh billigere end kogespidspriserne kl. 17-18-19-20. Så flyt dit forbrug og få en yderligere besparelse. Opdateret kl. 13.14. Næste opdatering kl. 00.14.

Bornholms energi og forsyning