Bofa: Her skal der være affaldsøer

Bofa: Her skal der være affaldsøer
Miljøstationer med materiellet Molok Domino er den løsning, der skal bruges de fleste steder. Foto: Bofa
NYHED | 9. DEC 2022 • 16:15
NYHED
9. DEC 2022 • 16:15

Etableringen af de nye affaldsøer skal efter planen begynde i starten af 2023, og Bofa har udpeget de første placeringer i byerne.


Bofa præsenterer nu de første 15 udvalgte placeringer for de omdiskuterede affaldsøer i byerne.

Det fremgår af sagsfremstillingen i dagsordenen for Ældrerådet og Handicaprådets møder i næste uge, hvor Bofa i et bilag viser et oversigtskort over, hvor de første affaldsøer skal etableres.

– De mulige miljø-placeringer (affaldsøer, red.) er blevet grundigt gennemgået, før Bofa har kunnet udpege dem, som kan sendes videre til myndighedsbehandling. Blandt andet har Bofa både været på besigtigelse med renovatøren (HCS), samt haft tæt dialog med relevante medarbejdere fra Bornholms Regionskommune, for at sikre, at placeringerne er driftssikre og sandsynlige at realisere, står der i sagsfremstillingen.

Der er indtil videre blevet udpeget følgende placeringer:

En i Aakirkeby: Nybyvej/Smedegade

To i Allinge: Skomagerstræde og Sverigesvej

En i Arnager: Arnagervej

Tre i Hasle: Østergade/Nørregade, Storegade og Malerstræde

En i Gudhjem: Kirkevej

Fire i Nexø: Kirkestræde, Paradisvej, Bager Sonnes Gade S og Havnegade

En i Sandvig: Sandlinien

To i Svaneke: Ved Stranden og Hellig Kilde

I sagsfremstillingen lyder det, at de resterende cirka 35 placeringer for byerne kommer til orientering på et senere møde.

De skal ligge i henholdsvis Rønne, Gudhjem, Svaneke, Vang, Allinge og Sandvig.

Bofa understreger samtidig, at der stadig kan ske ændringer ved de udvalgte placeringer i forbindelse med myndighedernes sagsbehandling.

Præsenterer også materiel

Der skal i alt etableres cirka 120 affaldsøer på Bornholm, og udover de 50 i byerne, er der tale om cirka 70 i sommerhusområderne.

Her forsøger man så vidt muligt også at udvide de nuværende miljøstationer på deres eksisterende placering. Ifølge sagsfremstillingen har Bofa foreløbigt udvalgt én placering i 17 forskellige sommerhusområder. Placeringerne i de resterende sommerhusområder er endnu ikke udvalgt. Orienteringen om dem kommer derfor på et senere møde.

Udover de første konkrete placeringer for affaldsøerne, så præsenterer Bofa også, hvilken type materiel, der er tilknyttet til de forskellige miljøstationer. I bilaget fremgår det, at affaldsøerne kan bestå af enten Molok Domino, Joca Waste eller beholdere på hjul.

Molok Domino er den type materiel, der skal benyttes til de fleste affaldsøer, og der er tale om delvist nedgravet materiel, som består af enten fire eller seks enheder, der typisk sættes sammen på stribe, oplyser Bofa.

Joca Waste kender man måske allerede fra Bornholm i og med, at der eksisterer 14 miljøstationer, som består af typen Joca Waste. Det er tanken, at 10 af de eksisterende miljøstationer udvides med tre enheder, så de kan benyttes til alle affaldstyperne, som indsamles i den nye ordning, lyder det i bilaget.

Bofa-direktør Jens Hjul-Nielsen har tidligere fortalt, at man regner med at begynde etableringen af de nye affaldsøer i starten af 2023.