Vildere klima presser Helligpeder Havn

Vildere klima presser Helligpeder Havn
Idyllen er mærkbar på Helligpeder Havn, men molerne trænger til en kærlig hånd, hvis de skal kunne modstå et stadig vildere klima med kraftige storme og højvande. Arkivfoto: Allan Rieck
NYHED | HELLIGPEDER | ABONNENT | 9. SEP 2022 • 10:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | HELLIGPEDER | ABONNENT
9. SEP 2022 • 10:30

Kajerne i Helligpeder Havn har det skidt. Derfor beder havnebestyrelsen kommunen om at frigive nogle penge, så man kan finde ud af, præcis hvad der skal gøres for at redde granithavnen.


Kraftige storme og øget højvande udfordrer havnen i Helligpeder. De originale granitmoler kæmper for at holde stand, og de har brug for en hjælpende hånd. Derfor beder havnebestyrelsen kommunen om at frigive penge, så fagfolk kan finde ud af, hvad der skal gøres for at sikre den lille havn.

Tilbage i 2016 prioriterede det daværende teknik- og miljøudvalg 300.000 kroner til medfinansiering af et sikringsprojekt i havnen. Året efter blev der brugt 90.000 kroner, og nu beder havnebestyrelsen kommunen om at frigive resten af pengene til det, den kalder en nødvendig forundersøgelse.

I samarbejde med en rådgiver ønsker havnen at undersøge det samlede omfang af råd og tæring trækasser under og rundt om granitmolerne. Undersøgelserne skal resultere i et projektforslag og beregninger på et samlet anlægsbudget. På det grundlag vil der blive udarbejdet et detaljeprojekt for sikringen af granitmolerne på Helligpeder Havn.

Konkret skal de enkelte moler sikres med ny underbygning. Dermed sikrer man den indre havn, hvilket er afgørende for, at Helligpeder Havn kan bevares som en brugbar havn med et levende miljø, der tiltrækker lokale og turister, fortæller havnebestyrelsen i en henvendelse til kommunen.

Den nordre og vestre mole er opført cirka 1875 og er funderet på en tømmerkiste og lodrette pæle, som er i meget dårlig stand, og der er fare for, at molekronen i granit forfalder yderligere. Et sammenbrud af trækonstruktionerne vil medføre et bekosteligt genopbygningsarbejde. På østre inderkaj er boltene i pæleværket, som bærer molefronten, tæret bort. Kajen er opført i midten af 1930'erne i beton, og betondækket er blevet reetableret flere gange. For begge kajer gælder det, at bryder molefronten sammen, så vil store dele af havnen være ubrugelig.


Om Helligpeder Havn

Helligpeder Havn er en privat, selvejende institution. Ejerne er bådeejere med plads i havnen.

Havnen drives med et budget på cirka 30.000 kroner årligt og modtager ikke faste tilskud fra det offentlige.

Indtægterne kommer fra bådeejernes pladsleje samt en mindre indtægt fra gæstesejlere.

Al vedligehold udføres ved frivilligt, ulønnet arbejde af havnens brugere. Havnen har ikke gæld eller større formue.

Kilde: Helligpeder Havns henvendelse til kommunenDAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 03-12-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Søndag eftermiddag - mandag morgen: Søndag nat nærmer vi os igen 2 kr./kWh. Priserne svinger lige omkring eller under 2,20 kr./kWh alt inkl. Det er mellem 00 og 06, at du kan hente en ekstra besparelse. Opdateret søndag 13.02. Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning