Millionstøtte sikrer internationalt center på Bornholm

NYHED | 28. JUN 2023 • 06:18
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
28. JUN 2023 • 06:18

Bevilling fra A.P. Møller Fonden sikrer et projekt. Bornholms Museum har arbejdet på i flere år.

Bornholms Museum har modtaget en bevilling på 3,8 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden til etablering af Internationalt Arkæologisk Center og et nyt magasin til sikring af den unikke lokale kulturarv, som museet er ansvarlig for. Bevillingen sikrer et projekt, museet har arbejdet på i flere år, og den giver mulighed for at skabe et stærkt udgangspunkt for udviklingen af det arkæologiske arbejde på Bornholm.

– Bornholm har en enestående arkæologi og har igennem de seneste år opbygget et enestående netværk til europæiske og nordamerikanske universiteter. Etableringen af det arkæologiske center er en afgørende begivenhed, som vil sikre denne position internationalt. Lige så glædeligt er det, at vi med denne bevilling også får et magasin der rummer den centrale bornholmske kulturarv fra de første bornholmere til i dag. Det er en kæmpestor begivenhed, som fremtidige generationer vil kunne glæde sig over, siger museumsdirektør Jacob Bjerring-Hansen på Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum i en pressemeddelelse.

Det lokale museum har længe haft brug for faciliteter til at gennemføre den samlede, arkæologiske arbejdsproces på Bornholm. Det bliver muligt med bevillingen fra A.P. Møller Fonden. I praksis drejer det sig om faciliteter til opbevaring af udstyr til udgravninger, rum til at rengøre, sortere og tørre fundne genstande, konserveringsværksted, magasiner, arkiv, studie- og projektarbejdspladser samt undervisningslokale.

I det nye center vil der blive etableret permanente laboratorie- og bearbejdningsfaciliteter, kontorpladser til forskere og studerende samt mulighed for formidling af arkæologi gennem foredrag og lignende.

Naturlig forbindelse til museets hverdag

Det Internationale Arkæologiske Center kommer til at sikre den fulde værdikæde i det arkæologiske arbejde og vil styrke af museets internationale samarbejde. Det bliver etableret i sammenhæng med museets øvrige administration og kulturhistoriske afdeling i de kommende lokaler på Snorrebakken og kommer dermed til at have en naturlig forbindelse til både museets hverdag, udgravninger, forskning og udstillingerne i det nye museumscenter i Rø.

Der bliver ikke kun plads til studerende og forskere, da centret også får lokaler til frivillige og til amatørarkæologerne, som løfter et stort stykke arbejde inden for arkæologien på Bornholms Museum.

Dermed vil øens kulturhistorie og kunst få en sikker samlet placering i et magasin bygget efter de mest moderne principper, hvor der blandt er tænkt bæredygtigt i den løbende drift.


Om projektet

Det Arkæologiske Center bliver på i alt cirka 800 kvadratmeter. Hertil kommer et areal med plads til materiel som skurvogne, sold og værksted.

Centret er finansieret med budgetmidler fra Bornholms Regionskommune og bevillingen fra A.P. Møller Fonden.

Magasinet bliver cirka 900 kvadratmeter stort og skal rumme arkivalier fra Bornholms Ø-Arkiv, Bornholms Kunstmuseums skulpturer og Bornholms Museums historiske genstande.

Det finansieres af bevillinger fra A.P. Møller Fonden, finansloven, Louis-Hansen Fonden, Sparekassen Bornholms Fond, Brdr. E., S. & A. Larsens Legat, Otto Bruuns Fond, Bornholms Regionskommune og Bornholms Museums egne opsparede midler.