Fuld kaptajn gik på grund: Nu har han fået sin dom

Fuld kaptajn gik på grund: Nu har han fået sin dom
Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | 25. JAN 2023 • 13:01
NYHED
25. JAN 2023 • 13:01

Den 18. oktober 2021 stødte det 88 meter lange hollandske fragtskib Beaumaiden på grund ud for Sorthat Odde. 

En længerevarende efterforskning og en udtalelse fra Søfartsstyrelsen førte til, at den 38-årige hollandske kaptajn blev tiltalt for tre forhold.

Mere end et år efter har kaptajnen på skibet nu været for retten på Bornholm. Her valgte han imidlertid ikke at dukke op, og derfor fik han en udeblivelsesdom, forklarer anklagefuldmægtig Mads Larsen fra Bornholms Anklagemyndighed.

– De tre forhold han var tiltalt for drejede sig om grov forsømmelse af sine pligter på skibet, og at han havde tilsidesat godt sømandsskab, om spiritussejlads i det blodprøverne viste en promille på 1,55 og at han havde overtrådt vagtbekendtgørelsen ved ikke at sikre, at der var en person på vagt, da han selv forlod broen, siger han.

I tidligere omtale af sagen fremgik det, at manden havde en promille på 0,8, men undersøgelserne har altså vist, at tallet er væsentligt højere.

Da den tiltalte ikke var til stede blev det betragtet som en tilståelsessag, og den hollandske kaptajn blev kendt skyldig i alle forholdt og idømt en bøde på 56.000 kroner. Desuden blev han frakendt retten til at føre skib eller gøre tjeneste som styrmand eller maskinmester i et år fra domsafsigelsen.  

Ud af bøden blev de 41.000 kroner beregnet ud fra en størrelsen på en gennemsnitlig skibsførerløn og størrelsen af promillen, fortæller Mads Larsen.

Kaptajnen har 14 dages betænkningstid i forhold til at anke dommen.