Privatskole har fald i elevtallet og det er der særligt én årsag til

Privatskole har fald i elevtallet og det er der særligt én årsag til
Skoleleder på Sydbornholms Privatskole, Jeannett Tankred (tv.), fortæller, at nogle af skolens tidligere elever med særlige behov, nu går i skole andre steder, hvor skoletilbuddet passer bedre til dem. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen
NYHED | PEDERSKER | ABONNENT | 5. MAJ 2022 • 15:30
Niels Ebdrup
Journalist
NYHED | PEDERSKER | ABONNENT
5. MAJ 2022 • 15:30

Skoleleder Jeannett Tankred ser gerne, at skolen blev fyldt helt op til de maksimale 110 elever.

 

Sydbornholms Privatskole ved Pedersker er gået fra at have 100 elever forrige skoleår til at have 92 i år. Det skyldes til dels, at skolen har sagt farvel til nogle elever med særlige behov.

Det fortæller skoleleder Jeannett Tankred.

– Det faldende elevtal skyldes dels, at der gik flere elever ud af 9. klasse, end der startede i 0. klasse. Derudover har nogle af de elever, der havde behov for et tilbud, der er anderledes end folkeskoleområdet, fået det – af hensyn til børnenes trivsel, siger Jeannett Tankred.

Udfordrede elever gav ekstra penge

Bestyrelsesformand for Sydbornholms Privatskole, Maria Arvidsson, fortæller, at elevsammensætningen dermed er en anden, end da skolen startede.

– Fra starten var det sådan, at skolen – for at kunne overleve – blev nødt til at tage elever, der havde brug for lidt ekstra hjælp. For når man tager mindre bogligt stærke elever ind, der skal have ekstra støtte, så modtager skolen et ekstra tilskud fra Staten, siger Maria Arvidsson.

Men sådan forholder det sig ikke længere. Skolen tager ikke elever med særlige behov ind af nød, og både bestyrelsesformanden og skolelederen understreger, at skolens økonomi nu er god. Også selvom der er færre elever end tidligere.

– Vi har ingen gæld tilbage. De seneste fire år har vi haft overskud, som er gået til at vedligeholde skolen, samtidig med at vi holder vores likviditet. Vi styrer virkelig økonomien, og derfor kan vi også tåle at gå ned i elevtal, siger Jeannett Tankred.

Inviterer til åbent hus

Hun lægger dog ikke skjul på, at hun gerne så, at skolen blev fyldt helt op til de maksimale 110 elever.

– Det er sjovere, når vi er flere. Så er der flere penge og råd til flere sjove ting, siger Jeannett Tankred.

For at få flere til at overveje Sydbornholms Privatskole, inviterer skolen derfor onsdag 11. maj hele Bornholm med til årets forårsfest.

– Vi vil gøre det til et åbent hus-arrangement. Så kan man være med til en hyggelig fest og blive vist rundt på skolen og snakke med børnene og lærerne og mig. Det er mere hyggeligt, end at man bare kommer og ser undervisning, siger Jeannett Tankred.

Hun fortæller, at Sydbornholms Privatskole ønsker at være en lille skole med nærvær og et fællesskab, der også inkluderer forældrene. Og så gør hun opmærksom på, at skolen sidste år fik det højeste karaktergennemsnit blandt skolerne på Bornholm.

Sydbornholms Privatskole åbnede i 2004 i Pedersker Skoles gamle bygninger med 44 elever fordelt på alle alderstrin. Det er fortsat i dag en lille skole med maksimum. 11 elever på hvert klassetrin. Klasserne samlæses, hvilket vil sige, at de undervises sammen to og to. For eksempel undervises 8. og 9. klasse sammen.