At se på fugletræk kan være en lunefuld affære

At se på fugletræk kan være en lunefuld affære
En lang række af store traner
DELUXE | ABONNENT | 25. MAR 2023 • 15:30
Af:
Søren P. Sillehoved
DELUXE | ABONNENT
25. MAR 2023 • 15:30

Der kan passere tusinder af fugle på nogle få timer, hvis vinden kommer fra den rigtige retning.

 

 

Turen
Turen starter fra parkeringspladserne ved Sandvig Strand. Herfra følger man den asfalterede kørevej til Hammer Odde Fyr. Herfra ser man bedst de mange trækkende fugle. Senere følger man stien langs kysten til Salomons Kapel og fortsætter opad stien mod Hammer Fyr. Hvor stien udmunder i den asfalterede vej, skal man gå nedad mod venstre og finde lågen i hegnet. Hvis man følger kanten af skoven, vil stien føre ud til Hjortebjerg, 65 meter over havet med en flot udsigt. Herfra kan man iagttage de store vingefang. Hjemturen er let, man følger bare stien ned mod parkeringspladsen. Turen er på fire kilometer.

 

 

Fugletrækket starter ved daggry. Store flokke af sortænder passerer i lange rækker den nordligste spids af Bornholm, senere kommer alle edderfuglene, brune hunner med hvide hanner, der i tusindvis trækker til ynglepladserne ved Østersøens kyster. Fuglene følger normalt de østsvenske kyster og ses ikke fra Bornholm. Men hvis vinden er frisk fra en nordvestlig retning, føres fuglene mod Bornholm, hvor de kan iagttages ved Hammeren. Der kan passere tusinder af fugle på nogle få timer.

Det ses bedst fra Hammer Odde Fyr. Hvor der også kan iagttages store træk af drosler, finker, duer og høge. Mens de store vingefang, musvåger, glenter, fiskeørne og traner kommer senere og ses bedst fra Hammer Fyr eller fra det nærliggende Hjortebjerg med en flot udsigt over Hammerknuden. At se på fugletræk kan være en lunefuld affære, den ene dag vrimler det med trækkende fugle, dagen efter er der helt tomt. Det kommer an på vejret.

Vandretur med fugletræk

Fra parkeringspladsen følges vejen til Hammer Odde Fyr. Mod havet er klipperne lave, præget af istidens påvirkning, men stiger jævnt opad til 40 meters højde. Under turen passeres flere gamle skanser og lidt længere fremme ses til venstre en mindesten over druknede bornholmere på skoleskibet Københavns forlis i 1928. Fyrreskoven på Hammerknuden blev plantet i 1895 for at give læ ved Hammer Odde Fyr.

Øens nordligste punkt kommer frem ved at man efter fyret følger stien ud til klipperne. Her er dejligt i vindstille med lave klipper og blåt hav, men under blæst fra nordvest er der drama på havet, og bølgerne hamrer ind. Til gengæld er der læ bag klipperne og mange fugle.


Hunner af edderfugle med ællinger inden svømmeturen til Bornholm.

 

Gumpetunge problemer hos edderfugle

De senere år er Østersøens bestand af ynglende edderfugle halveret. Det er værst for hunnerne. Måske skyldes det manglende føde. Allerede i vinterkvarteret ved den jyske vestkyst er deres hovedføde, blåmuslinger, næsten væk – udryddet af østers. Fuglene flyver således sultne tilbage til ynglestederne i Østersøen og nye problemer. Bestanden af ynglende edderfugle på Christiansø er ligeledes halveret. Måske skyldes det miljøet i Østersøen, der er mange blåmuslinger i havet, men de er små uden føde, så de mange rugende edderfugle dør af sult.


På vestlige side af Hammerknuden har man fundet en boplads fra jægerstenalderen.

 

Den lave vestvendte del

Efter fyret følger man stien langs kysten, passerer en låge i hegnet og kommer frem mod den lavere del af Hammerknuden med sine små klipper og skærgårde. Her har der boet mennesker i jægerstenalderen for 10.000 år siden – arkæologerne har fundet mange spor af en boplads. Blandt andet en knogle fra et får med små huller. Det er landets ældste musikinstrument.

Herefter passeres ruinen af Salomons Kapel fra 1300. Brugt under sildemarkedet der var på stedet i flere århundreder. Dengang var det tilladt at spise sild under fasten. Efter ruinen forlader en sti kysten og fører opad mod venstre, kaldet Sandhammeren. Stien ender oppe på den slyngende asfalterede vej til Hammer Fyr, bygget 1872.


Hjortebjerg med en flot udsigt over Hammerknuden.

 

Mod Hjortebjerg

Ved stiens udløb på den asfalterede vej skal man gå nedad mod venstre. Kort efter ses en låge i hegnet, og derfra følger man kanten af skoven og en græsmark til højre. Et øjeblik kommer man ud til en meget flot udsigt over hele Hammerknuden. Stedet kaldes for Hjortebjerg, 65 meter over havets overflade, så der er udsyn til de mange store rovfugle.

Der er læ bag et fyrretræ. Måske ses en lang række af svaner, syngende sangsvaner med gult næb. Eller en skrue af musvåger, der med vindens hjælp føres nordpå over havet. Røde glenter med kløftede haler, store fiskeørne eller hurtige høge, der et øjeblik efter bliver jaget af en hurtigere falk. Vandrefalken jager med 200 kilometer i timen. Der kan også komme et træk af traner – de store fugle kan høres på lang afstand.

Der kan der også være dage uden fugletræk, men udsigten er der altid, og den kan ikke blive flottere. Herfra fører en sti ned fra 'bjerget' og ender ved parkeringspladsen. Rigtig god tur.

 


Der kan ses mange glenter på træk fra Hjortebjerget – her den sjældne sorte glente.