Tidende stopper ja tak-reklamer

4. MAJ 2022 • 15:10
Af:
Bornholms Tidende

Vi kan ikke længere forsvare at fortsætte den ugentlige uddeling af reklametryksager, siger chefredaktør Kristoffer Gravgaard. 


1. juni stopper Tidende med at husstandsomdele cirka ni ton reklamer hver uge på Bornholm.

– Vi har regnet vores distributionsforretning igennem og kigget grundigt på vores klimaaftryk. Resultatet er, at vi ikke kan forsvare at fortsætte den ugentlige uddeling af reklametryksager, siger chefredaktør Kristoffer Gravgaard.

Tiden er løbet fra forretningen. Bornholms Tidende sætter reelt penge til på at uddele de farvestrålende tryksager. Derfor givet det ingen mening at uddele de mange tons reklamer hver uge. Samtidig er hele den forretning med tons tung varetransport og produktion af glittede tryksager dårlige for klimaet. Derfor har Bornholms Tidende opsagt sin aftale med distributionsgiganten FK Distribution, der står for størstedelen af de hustandsomdelte reklamer i Danmark.

Tidende opfordrer til, at man tilmelder sig nej tak til reklamer for at få en positiv klimaeffekt af det nye tiltag.

Bornholms Tidende vil i stedet fokusere sin forretning og sine kræfter omkring Bornholms stærkeste private medie, dagbladet Bornholms Tidende, der ifølge Gallup hver uge samler 26.000 af de næsten 40.000 bornholmere på print og net.

– Vi har siden efteråret nøje analyseret vores mange forretningsgrene med henblik på at afvikle dem eller udvikle dem til vores primære formål: At skabe sammenhold på Bornholm gennem udgivelse af Bornholms Tidende, siger Kristoffer Gravgaard.

Tidende driver i dag distribution af dagbladet, morgenaviser fra Bladkompagniet, pakker fra DAO og reklametryksager fra FK Distribution i tre separate distributionsnet.

Samtidig omlægges dagbladet fra eftermiddagsavis til morgenavis for at skabe mere værdi for medlemmerne.

Tidende beskæftiger i dag 91 bude og vognmænd med reklamedistribution. Heraf er 45 ungbude, der kun må dele ud om eftermiddagen og i weekenderne.

Målet er at samle endnu flere af de 40.000 bornholmere omkring dagbladet Bornholms Tidende. Der arbejdes på at flytte en del af afsenderne på de glittede tryksager ind i de mere miljøvenlige reklameformater på net og print i Bornholms Tidende. Derfor opfordrer avisen også til, at man tilmelder sig nej tak til reklamer for at få en positiv klimaeffekt af det nye tiltag.

Bornholms Tidende forsætter lokal distribution af tryksager efter 1. juni og arbejdet med at optimere forretningen og samle fokus omkring Bornholms Tidende.