Overrasker positivt: 126 er i gang

Overrasker positivt: 126 er i gang
Campus Bornholm oplever overraskende stor søgning til erhvervsuddannelserne. Især uddannelserne til smed og ernæringsassistent har oplevet en søgning, der er et pænt stykke over det forventede. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | 16. JAN 2023 • 10:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
16. JAN 2023 • 10:30

126 elever begynder på grundforløb 2 på Campus Bornholms erhvervsuddannelser. Det er flere end forventet.


Flere elever end forventet er begyndt på en erhvervsuddannelse på Campus Bornholm i denne uge. Skolen havde oprindeligt budgetteret med 115 elever på de nye hold på grundforløb 2 på erhvervsuddannelserne, men det reelle tal er 126, og der er endda mulighed for enkelte eftertilmeldinger.

– I mange brancher har man gjort en ekstraordinær indsats for at øge elevtallet, blandt andet ved oprette flere lærepladser. Det gælder ikke mindst i de brancher, der har givet udtryk for bekymring for at komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Man har altså ladet handling følge ord, og det vil vi gerne anerkende, siger uddannelseschef for erhvervsuddannelserne Claus Jørgensen på Campus Bornholm i en pressemeddelelse.

Han fremhæver, at især ernæringsassistent- og smedeuddannelserne har oplevet en søgning, der er et pænt stykke over det forventede.

– I august måtte vi aflyse det planlagte grundforløb 2 på smedeuddannelsen, fordi der kun var to tilmeldte. Nu kan vi starte et fuldt hold på 16 elever. Det er virkelig en positiv udvikling, siger Claus Jørgensen.

Helt nye elever

De lidt ældre elever, der ikke kommer direkte fra grundskolen, kan begynde på grundforløb 2. Kommer man direkte fra grundskolen, skal man først gennemføre grundforløb 1, før man går videre på grundforløb 2. På det aktuelle hold kommer 60 af eleverne fra grundforløb 1, mens de resterende 66 er helt nye på Campus Bornholm.

– I mine fire år på skolen har det altid været sådan, at de fleste af eleverne på grundforløb 2 kom direkte fra grundforløb 1. Men ved dette optag er det altså lykkedes at tiltrække en større andel helt nye elever, og det giver da grobund for en vis optimisme med hensyn til vores behov for at uddanne flere faglærte til øens erhvervsliv, siger Claus Jørgensen.