Jensen Group på vej ud af coronaens skygge

Jensen Group på vej ud af coronaens skygge
Jensen Group producerer, sælger og servicerer maskiner til vaskerier, blandt andet på fabrikkerne i Rønne. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | RØNNE | ABONNENT | 12. AUG 2022 • 10:30
NYHED | RØNNE | ABONNENT
12. AUG 2022 • 10:30

Virksomheden, som blandt andet producerer vaskerimaskiner i Rønne, oplever fremgang oven på coronanedgang.


Af en pressemeddelelse udsendt af Jensen Group, hvorunder Jensen Denmark i Rønne hører, fremgår det, at omsætningen på 124,3 millioner euro i første halvår af 2021 i første halvår af 2022 er steget til 171,2 millioner euro, en stigning på 37,8 procent.

Det er sket takket være en højere ordrebeholdning i slutningen af ​​2021 og en fortsat stærk ordreindgang i første semester af 2022, oplyser pressemeddelelsen.

Driftsresultatet for de første seks måneder af 2022 beløber sig til 12,2 millioner euro sammenlignet med 10,2 millioner euro i første halvdel af 2021, en stigning på 19,9 procent, hvilket er resultatet af:

• Den positive effekt af højere indtægter samt lavere organisationsomkostninger som følge af de tiltag, koncernen tog sidste år for strukturelt at reducere omkostningsbasen.

• Den negative virkning af produktionsbegrænsninger som følge af kritisk komponentmangel, højere materialepriser, lavere produktionsproduktion og pres på arbejdsproduktiviteten.

Pengestrømme fra driften for de første seks måneder af 2022 beløber sig til 12,8 millioner euro, et fald på 9 procent i forhold til sidste år.

Likviditet

De samlede nettofinansieringsomkostninger beløber sig til 1,3 millioner euro og vedrører renteomkostninger (0,8 millioner euro), nettovalutaomkostninger (0,2 millioner euro) og andre finansielle omkostninger (0,3 millioner euro).

Nettoindkomst, der kan henføres til aktionærerne, beløber sig til 8,9 millioner euro (indtjening pr. aktie på 1,2 euro) sammenlignet med 6,9 millioner euro sidste år (indtjening pr. aktie på 0,9 euro).

Koncernen rapporterer en finansiel nettolikviditet på 21,1 millioner euro (inklusive 3,7 millioner euro leasinggæld) sammenlignet med 41 millioner euro ved udgangen af ​​2021. Faldet i nettolikviditet skyldes hovedsageligt højere arbejdskapital, negativt påvirket af branchen generelt, stigning i materialepriser samt højere igangværende arbejde på grund af knaphed på komponenter.

Koncernen modtog 188 millioner euro i ordrer i første halvdel af 2022, en stigning på 34,1 procent sammenlignet med første halvdel af 2021.HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?