Tør vi lytte til de unge?

Tør vi lytte til de unge?
LEDER | ABONNENT | 5. AUG 2022 • 05:30
Af:
Maria Fromseier Kjærgaard
Socialdemokratiet
LEDER | ABONNENT
5. AUG 2022 • 05:30

Tidende har overladt lederspalten til kommunalbestyrelsens medlemmer henover sommeren. Dagens leder er skrevet af Maria Fromseier Kjærgaard fra Socialdemokratiet.

 

Bornholms fremtid er afhængig af, at vores unge får en tryg opvækst.

Vi taler ofte om, hvordan Bornholm skal vækste. Om hvordan vi sikrer, at børnefamilierne vender tilbage til Bornholm og om, hvordan vi sikrer, at vores børn får en tryg og god opvækst. Men glemmer vi en gruppe?

Der er et stort og nødvendigt fokus på de tidlige barndomsår, og hvordan vi sikrer, at de bornholmske børn vokser op i trygge rammer og rammer, der passer netop dem. Den tidlige indsat er meget vigtig og kan ikke blive prioriteret højt nok.

Men samtidig står den bornholmske ungdom og råber på hjælp. Hjælp til uformelle mødesteder, til muligheden for at skabe stærke og positive fællesskaber og muligheder for at mødes på tværs.

På Bornholm er vi heldige. Vi har en stærk ungdom, blandt andet gennem det nyskabte ungeråd. En ungdom der selv kan råbe højt og blande sig i debatten ikke kun for dem selv, men også for de unge, der af den ene eller anden årsag er udsatte.

Vi har en pligt til at lytte til de unge. Unge som hæver stemmerne på vegne af deres generation – uanset hvem de er.

Den bornholmske befolkning er enige. En meningsmåling lavet i juni viste, at selv hvis det var på bekostning af andre områder, skulle de udsatte unge prioriteres højere. Et eksempel kunne være Ungehuset på Sveasvej, som lige nu ikke har plads nok og derved ikke gode arbejdsbetingelser.

Ildsjæle, der virkelig gør en kæmpe indsats, formår vi ikke at skabe ordentlige rammer til. Det er en skal opgave.

Der er meget, vi politikere kan gøre bedre. Det første er at lytte, for de unge har selv peget på, hvad de tror kan være med til at løse ensomheden og vejen ud i noget af det, der kan ende galt.

Et uformelt mødested, som giver de unge mulighed for at skabe stærke og positive fællesskaber. Et sted hvor man kan mødes på tværs, uanset hvem man er, og hvor man kommer fra. Hvor man kan supplere hinanden og hjælpe hinanden med at blive stærke – sammen.

Et uformelt mødested vil ikke være løsningen på alle problemer, der skal mere til, og det skal gå hånd i hånd med den tidlige indsats.

Men jeg bliver stolt, når vi har unge, der påtager sig et ansvar. Unge som ser udover deres egen næse og sætter andre først. På Bornholm har vi en gruppe af unge, som tager deres demokratiske ansvar meget alvorligt. Det kan man ikke understøtte nok, og måske gør vi det for lidt.

Vi har Dams gård. Vi har igangsat lidt, men ikke nok. Vi har en bygning, som blev lovet til de unge og til foreningerne, men som lige nu nærmest står tom. Det kræver en ændring af bygningsregulativerne. Skal vi ikke bare sætte i gang og lade de unge flytte ind. Nu!

De unge råber på, at vi politikere giver dem de rammer, som de selv mener vil være med til at sikre en markant mindre ensomhed blandt unge.

De unge er eksperterne på deres generation.

Men tør vi bruge dem, og tør vi lytte til de unge?