Gravgaard: Lokal købmand til Nyker fantastisk

Gravgaard: Lokal købmand til Nyker fantastisk
LEDER | 21. MAJ 2024 • 05:30
LEDER
21. MAJ 2024 • 05:30

Østerlars-modellen er den helt rigtige for Bornholm.

Det er med stor glæde, at vi kan byde velkommen til nyheden om, at Nyker måske snart får sin egen lokalkøbmand igen, inspireret af den succesfulde Østerlars-model.

Dette initiativ er ikke blot en mulighed for at genetablere en lokal indkøbsbutik, men også en chance for at styrke lokalsamfundets sammenhold og identitet.

Den gamle brugs i Nyker, der lukkede i 2017, efterlod et hul i byens hjerte. Siden da har borgerne måttet tage til Rønne eller Klemensker for at klare deres daglige indkøb, hvilket har medført en svækkelse af den lokale samhørighed. En lokalkøbmand kan ændre dette billede markant.

Initiativet, præsenteret af Tommy Håkansson og Michael Møller, indebærer ikke kun at åbne en købmand, men også at integrere et erhvervscenter med fokus på fødevarer i de gamle kiksefabriksbygninger. Det giver en dobbelt gevinst for byen, både økonomisk og socialt.

Den såkaldte Østerlars-model, hvor lokalsamfundet køber ind på anparter i købmanden, mens resten finansieres af Dagrofa, har allerede vist sin styrke. Denne model sikrer, at borgerne har en reel andel og interesse i butikkens succes, hvilket igen fremmer engagement og sammenhold. Nyker har potentiale til at skabe en lignende succeshistorie.

Men for at dette initiativ skal blive en realitet, kræves det, at borgerne i Nyker bakker op og deltager aktivt. Det er op til hver enkelt at støtte projektet, ikke kun investeringsmæssigt, men også ved at handle der i hverdagen. "Vi får de butikker, vi fortjener". Det handler om at handle med hjertet og forstå, at ens indkøbsvaner kan bidrage til at bevare og styrke det lokale liv.

En ny købmand vil ikke kun betyde kortere afstand til daglige indkøb, men også skabe et socialt samlingspunkt. En lokal butik er et sted, hvor man møder sine naboer, udveksler historier og styrker det fællesskab, der er så vigtigt for små bysamfund. Det er en investering i mere end blot en butik; det er en investering i byens fremtid og trivsel.

Turister er også en vigtig brik i dette puslespil. En levende lokalbutik tiltrækker besøgende, der igen skaber mere omsætning i butikken. En vellykket model som den i Østerlars kan være med til at trække flere turister til øen, hvilket igen gavner hele lokalsamfundet.

Tommy Håkansson og Michael Møllers initiativ fortjener stor ros for deres vision og vilje til at revitalisere Nyker.

Nu ligger bolden hos borgerne i Nyker. Det er nu, I skal vise jeres støtte og engagement. Byen har potentiale til at give dette projekt et godt spark i den rigtige retning, og sammen kan vi skabe en endnu bedre fremtid for Nyker med en stærk og velfungerende lokalkøbmand.

Lad os stå sammen om dette initiativ og sikre, at Nyker igen får et levende og pulserende samlingspunkt. Vi skal ikke bare se på – vi skal handle. Med hjertet.