Gravgaard: Brud på bopælspligten skal straffes hårdere

Gravgaard: Brud på bopælspligten skal straffes hårdere
LEDER | 13. NOV 2023 • 05:30
LEDER
13. NOV 2023 • 05:30

Det er godt, men ikke godt nok, at et Hellerupselskab blev dømt til at betale 40.000 kroner for at bryde bopælspligten i Hasle.

På Bornholm er vi vidner til et vigtigt kapitel i kampen mod misbrug af helårsboliger. For nylig faldt der dom i en sag om brud på bopælspligten i Hasle. Et selskab fra Hellerup måtte punge ud med 40.000 kroner for at have omdannet flere helårsboliger til kommercielle ferieudlejninger via AirBnB. Et beløb, der er halveret fra den oprindelige bøde.

Dette tilfælde illustrerer et bekymrende forhold, hvor helårsboliger omdannes til profitmaskiner og fjerner livet fra vores byer. Bornholms Regionskommune fortjener ros for deres beslutsomme handling i denne sag, der sender et klart signal om, at sådanne overtrædelser ikke tolereres. Men sagen kaster også lys over en grundlæggende uretfærdighed: At bøder for brud på bopælspligten synes for ringe til at virke afskrækkende. Når virksomheder kan undslippe med en relativt lille økonomisk straf, står vi over for et problem, der kræver mere end blot symbolske tiltag. Man kan leje en feriebolig ud en uge for mellem 4.000 og 16.000 kroner. I det lys er 40.000 kroner en symbolsk og ubetydelig straf for at have brudt bopælspligten på flere adresser i Hasle.

Bornholms Politi og anklagemyndigheden arbejder flittigt med disse sager, og det er prisværdigt. Men sagen i Hasle viser, at vi må skærpe lovgivningen. Bøderne bør stå i forhold til den potentielle indtjening ved ulovlig udlejning, og lovgiverne bør overveje hårdere sanktioner for gentagne overtrædelser.

Det er afgørende, at vi ikke blot ser på bøder som en nem løsning. Vi skal sikre, at straffene faktisk afspejler det tab, lokalsamfundet lider, når boliger omdannes til feriehuse frem for at være hjem for bornholmere. En helårsbolig til en arbejdende familie kan bidrage med over 150.000 kroner i kommuneskat. Det handler om at bevare vores øs unikke karakter og sikre, at den bornholmske kultur og samfundsliv ikke udvandes af korttidslejemål.

Sagen i Hasle er et symptom på en større udfordring. Vi skal stå fast på vores værdier og lovgivning og sikre, at Bornholm forbliver et sted, hvor fællesskab og lokalt liv trives. Det kræver en fælles indsats, hvor både borgere og politikere arbejder sammen for at beskytte vores ø. Det er ikke kun et spørgsmål om lovgivning, men også om at værne om de værdier, der gør Bornholm til et særligt sted.

Det er vores ansvar at sørge for, at vores boliger ikke bliver redskaber for spekulative interesser, men forbliver som hjem for de mennesker, der bidrager til livet på Bornholm. Vi skal sikre, at vores byer forbliver levende og indbydende for de, der virkelig kalder dem hjem, og at vores fællesskab fortsat blomstrer. Det er en kamp, vi ikke må tøve med at tage.