Forældre med kraftig opfordring: Gentænk sammenlægning af rønneskolerne

Forældre med kraftig opfordring: Gentænk sammenlægning af rønneskolerne
Søndermarkskolen lægges sammen med Åvang, når Rønne bliver ét skoledistrikt. Arkivfoto: Jacob Jepsen
KOMMENTAR | ABONNENT | 7. SEP 2023 • 11:57
Af:
Henriette Folkmann Hansen
Allevej 5
Rønne
KOMMENTAR | ABONNENT
7. SEP 2023 • 11:57

Læserbrevsskribenten beder, på vegne af alle forældreråd på Åvangsskolen, budgetforligspartierne gentænke spareforslaget om at sammenlægge rønneskolerne til ét skoledistrikt.

Vi beder jer kommunalpolitikere på det kraftigste om at gentænke det nye spareforslag om at sammenlægge rønneskolerne i ét skoledistrikt

Det er vores børns fremtid, kommunalpolitikerne spiller hasard med i det kommende budgetforlig.

Dette læserbrev retter en stærk kritik mod at indgå en aftale om at sammenlægge rønneskolerne i ét skoledistrikt.

Vi, eller I, har været der før. Sammenlægningen af rønneskolerne skabte et stort postyr og en rodet skolegang, som medførte virkelig dårlig mental trivsel hos de unge. Samtidig valgte forældrene at flytte deres børn til privat- og friskoler.

Efter rønneskolerne igen var adskilte kæmpede Åvangsskolen for at gendanne det gode ry, som den nu har fået.

Vi har tilvalgt folkeskolen, og vi har tilvalgt Åvangsskolen. Vi sætter hver eneste dag pris på to-voksenordningen, nedsat skoletid og vigtigst de små klasser, der sikrer vores børn en god trivsel og en givende skoledag.

At lave samme fejl to gange burde ikke være muligt.

Flere af os er tilflyttere og har netop valgt Bornholm til grundet det gode børneliv. At kommunalpolitikerne har en intention om, at ville spare enorme summer ved at sammenlægge rønneskolerne i ét skoledistrikt, gør det desværre ikke attraktivt for en børnefamilie at bo på Bornholm.

I spiller alt for højt spil med vores børns fremtid, og det kommer til at koste jer dyrere i sidste ende at lade børnene få en ringere skolegang.

Kære kommunalpolitikere. Vi beder jer på det kraftigste om at gentænke spareforslaget. Lad skolerne i Rønne være, som de er nu. Åvangsskolen har fået et godt og positivt ry og er blevet et tilvalg, som vi forældre og børn er enormt glade for. Lærerne, pædagogerne og lederne gør et virkelig godt stykke arbejde hver eneste dag. Lad os bevare hverdagen og roen.

Læserbrevsskribenten er forældrerepræsentant i 4.C, mor til en datter i 4. klasse og mor til en søn i børnehaveklassen på Åvangsskolen. Læserbrevet er skrevet på vegne af alle forældreråd på Åvangsskolen.