Bornholm er ramt af en ond spiral

Bornholm er ramt af en ond spiral
LEDER | 18. JAN 2023 • 05:30
LEDER
18. JAN 2023 • 05:30

Der ligger en kæmpe mulighed i regionskommunens gennemsnitlige 18 sygedage per år. Det høje sygefravær koster Bornholm dyrt.

Vi havde 18 sygedage for hver eneste ansatte i Bornholms Regionskommune i 2022 – året hvor covid slap grebet i vores samfund. Det er to sygedage højere end året før eller over 12 procents vækst i antallet af gennemsnitlige sygedage i vores fælles kommune.

Regionskommunen har cirka 3.300 medarbejdere ansat. Med 18 sygedage per medarbejder mistede Bornholm sidste år næsten 60.000 arbejdsdage til sygesengen. Arbejdsdagene kunne være brugt på at hjælpe udsatte og sårbare børn og ældre medborgere eller sikre hurtigere byggesagsbehandling og udvikle Bornholm med samarbejder og projektering.

Hvis Bornholms Regionskommune var en gennemsnitlig arbejdsplads, ville det tilsvarende sygefravær være otte dage ifølge DAs fraværsstatistik for 2021.

Det er usandsynligt, at kommunen på nogen måde kan få et sygefravær på nul. Men hvis vi forestiller os, at det kunne lykkes at komme ned på det gennemsnitlige niveau for alle landets arbejdspladser, så er der 33.000 ekstra arbejdsdage at vinde til Bornholm. Det svarer til 3,6 procent af kommunens lønkroner, som kunne spares og bruges på andet. Kommunen brugte i 2021 1,5 milliarder kroner på løn. 3,6 procent af dem er næsten 130 millioner kroner. Det er den mulige værdi ved at bringe sygefraværet i Bornholms Regionskommune ned på gennemsnittet. De 130 millioner vil Bornholm ikke vil have problemer med at finde anvendelse til.

Det er naturligvis lettere at påpege problemet og omkostningen end at løse det, og her må vi hive inspiration fra de bedste og tage situationen meget alvorlig. Der er ikke mange andre steder, Bornholm kan få så mange penge ud af en indsats.

Sygefraværet i kommunen er størst i de bløde fag med varme hænder. Det er ældre, sundhed, psykiatri og handicap, der ligger i top. Det er områder, der i forvejen mangler arbejdskraft, og det er med til at presse de ansatte yderligere og give endnu mere fravær. Det skaber en ond spiral, der koster os mere og mere. Derfor er sygefraværet i kommunen et sted, vi skal sætte alt ind på at få styr på - både for de ansattes skyld og for vores Bornholm.

Det er spild af penge at bruge dem på sygdom.