Ældre har særlige styrker

SYNSPUNKT | ABONNENT | 16. NOV 2023 • 20:00
Af:
Danny Christensen
Kredsformand Danske Seniorer
Nørregade 42
Allinge
SYNSPUNKT | ABONNENT
16. NOV 2023 • 20:00

Regeringens netop vedtagne lov om fri indtjening uden træk i folkepensionerne er et scoop.

Stadig flere ældre medborgere arbejder, selvom de ikke behøver det. Muligheden for at arbejde på en friere måde tiltrækker mange.

På en eller anden vis bliver vi ældre en bedre arbejdskraft på en række områder med alderen. Mere mødestabilt. Mere pligtopfyldende. Mere tolerante. Mere servicemindede. Mere glade. Mere opmærksomme. Og det er vidnefast og gennemanalyseret, at vi udstråler mere ro og overblik i pressede situationer. Vi er gode til at træffe de rigtige beslutninger, første gang, fordi vi har mange ting på rygraden.

Det gør os mere effektive. Og så er seniorer generelt gode ledere, de er gode til at tage ansvar, gode til at signalere autoritet og troværdighed. Gode til at lære yngre kollegaer op. Gode til at skabe trivsel og samarbejde. Gode til at drage omsorg. Således skriver bl.a. Marie Louise Gammelgaard fra Ældre Sagen og landsformanden, psykologen Per K. Larsen fra Danske Seniorer, i gode indlæg om emnet. Et sammendrag af en netop udkommet politisk analyse om ældre i arbejde fastslår, at stadig flere ældre vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet.

Det er en tendens, som aldringsforskere forventer fortsætter. Nogle arbejder sågar på fuld tid, men langt de fleste af dem, der arbejder, er på nedsat tid. Dette er livsforlængende for mange, og regeringens netop vedtagne lov om fri indtjening uden træk i folkepensionerne mv. er et scoop. Virkelig et godt incitament for at få flere hænder i arbejde, få mere stabil arbejdskraft og langt gladere pensionister, der således også samtidig får en bedre økonomi. Lutter gevinst for alle, det som man vist i dag kalder en win, win situation. Der er som bekendt mangel på arbejdskraft i mange brancher. Derfor er der mange grunde til, at der bør tænkes i at udvikle senior arbejdsmarkedet i Danmark. Hvorfor ser man ikke flere opslag om 5, 10, 15 eller 20 timers job?

Grænselandet mellem at gå på pension og at gå på arbejde er i stigende grad flydende. Nogle er både buschauffører, forfattere og coaches på samme tid, mens de samtidig kalder sig for pensionister. En del bliver med held selvstændige, og mange finder glæde i en lidt friere og anderledes måde at arbejde på.

Man kan derfor med dette konstatere, at mange ældre simpelthen finder ud af, hvad det er, der giver glæde og mening med et arbejdsliv, på deres egne præmisser.