Udvikling i Nato spænder ben for konference

NOTITS | 25. FEB 2024 • 14:02
Henrik Nielsen
Journalist
NOTITS
25. FEB 2024 • 14:02

Den sikkerhedspolitiske situation i Østersøen skulle onsdag aften være omdrejningspunktet for en konference på Campus Bornholm, men med få dages varsel har arrangørerne været nødt til at aflyse konferencen. Årsagen er den sikkerhedspolitiske situation i Østersøen.

Mere konkret skyldes aflysningen, at Sverige i ugens løb forventes optaget i Nato.

"I denne forbindelse vil der på Gotland blive afholdt flere markeringer af Nato-medlemskabet, hvilket indebærer, at vores to oplægsholdere – landshövding Anders Flanking og forsvarsdirektør Alf Söderman – skal forestå flere arrangementer", fortæller Folk og Sikkerhed Bornholm.

På den baggrund har de to svenske gæster meldt afbud. De udgjorde en central del af konferencen, og derfor har Folk og Sikkerhed Bornholm fundet det mest hensigtsmæssigt at udskyde konferencen til den 8. maj.