Store skovområder skal blive vild natur
579 hektar i Rø Plantage bliver udlagt til urørt skov. Arkivfoto: Berit Hvassum

NYHED | BORNHOLM
26. OKT 2021 • 10:16
Henrik Nielsen
Journalist

Store skovområder skal blive vild natur

Områder i Almindingen, Rø Plantage og Blykobbe Plantage bliver udlagt som urørt skov.

Mere end 1.000 hektar skov på Bornholm bliver udlagt til urørt skov som led i den hidtil største udpegning af urørt skov i offentligt ejede skove. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Miljøministeriet.

Konkret drejer det sig om områder i Almindingen, Rø Plantage og Blykobbe Plantage ved Rønne.

Udlægningen er en del af Natur- og biodiversitetspakken, som stopper den kommercielle motorsav i 385 ældre statsskove. Tanken er, at man skal kunne få en ægte, vild naturoplevelse i skovene, da udlægningen giver plads til nye levesteder for fugle, insekter, svampe, mosser og planter.

– Vi står i en naturkrise, hvor tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for at uddø. Derfor afsatte vi 888 millioner kroner på finansloven for 2021 til at give naturen et historisk løft. Når vi nu mere end fordobler arealet af urørt skov i Danmark, indfrier vi et løfte til både danskerne og dansk natur, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i pressemeddelelsen.

For at sikre, at blandt andet de danske løvtræssavværker kan tilpasse sig den nye markedssituation, når der udlægges mere urørt skov, er det besluttet, at løvtræshugsten i de nye urørte statsskove udfases gradvist over en seksårig periode.

Det betyder, at der i 2021 leveres 70 procent af en normal løvtræshugst faldende til 20 procent i 2026. Derefter ophører løvtræshugsten i de nye urørte skove. For nåletræ vil der i en seks- til tiårig periode opretholdes en forsyning af certificeret nåletræ på niveau med den nuværende forsyning fra statsskovene.

Bag aftalen står regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet.

 


Udlagte områder på Bornholm

Rø Plantage 579 hektar

Almindingen 350 hektar

Blykobbe Plantage 144 hektarFlere nyheder