Sebastian kom til Bornholm ved en fejl – nu er han valgt til ungerådet

Sebastian kom til Bornholm ved en fejl – nu er han valgt til ungerådet
Lokalformand for Konservativ Ungdom og medlem af formandskabet i det nye Bornholms Ungeråd. Ikke mange tager Bornholm så meget med storm, som 20-årige Sebastian Larvad har gjort efter blot tre måneder på øen. Privatfoto
INTERVIEW | BORNHOLM | ABONNENT | 6. DEC 2021 • 15:30

Alle kommuner skal have et ældreråd, men der er ingen krav om også at have et ungeråd. Nogle kommuner har det dog, og fra nytår bliver Bornholm iblandt dem. Vi skal bruge rådet til at blive hørt og inddraget, siger 20-årige Sebastian Larvad, der er valgt til formandskabet.


Det er gået hurtigt på Bornholm for Sebastian Larvad.

Tre måneder har han boet på øen, siden han flyttede til fra København. På den tid har han blandt andet været med til både at stifte og blive formand for en lokal afdeling af Konservativ Ungdom – og nu er han også en del af formandskabet i det nye Bornholms Ungeråd, der blev valgt torsdag aften og formelt træder sammen til nytår.

Rådet må fremsætte forslag for kommunalbestyrelsen og har fået et budget på 230.000 kroner kroner af regionskommunen.

– Vores opgave bliver at være talerør for de unge og være mellemled mellem de unge og lokalpolitikerne. Vi skal fortælle dem, hvor de unge gerne vil hen, siger 20-årige Sebastian Larvad.

– Ungerådet skal bruges til at sikre, at vi faktisk kan blive hørt og påvirke de beslutninger, der bliver taget. Da jeg så, at der var et ungeråd på vej, syntes jeg, at det lød som en utrolig spændende mulighed for at være med til at sætte nogle ting i gang, siger han.

Sebastian Larvad savner for eksempel et sted, hvor de unge kan samles.

– På Campus Bornholm har vi mange forskellige uddannelser, men ikke rigtig noget sted at tale sammen. Derfor har vi talt om at få et ungehus, siger han.

Da godt 30 unge torsdag aften mødtes i Rønne for at stifte Bornholms Ungeråd, magede afstemningen om de fem medlemmer af formandskabet sig sådan, at pladserne blev besat af fem drenge.

Ungerådet vil dog få en megt flad struktur, der i praksis vil betyde, at møderne er åbne for alle interesserede unge. Den flade struktur vil også betyde, at også de seks suppleanter til formandskabet både vil blive indkaldt til møderne og få konkrete ansvarsområder, hvis de er interesserede.

– Det lyder som en rigtig god ide. Pigerne kommer med nogle perspektiver, som drengene måske ikke altid kan få øje på, siger Sebastian Larvad.

Til Bornholm ved en fejl

Selv som tilflytter fra evigt pulserende København, fortæller Sebastian Larvad, at han rent personligt ikke savner så meget nu, hvor han bor på Bornholm.

– Egentlig ikke, for jeg har virkelig sørget for at engagere mig i en masse ting. Jeg synes, at der er mange muligheder her på øen. Det skal bare sættes i gang. At Bornholm er et lokalsamfund giver også nogle andre muligheder for at blive hørt, siger han.

Sebastian Larvad kom faktisk til Bornholm ved en fejl. En administrativ fejl i uddannelsessystemet.

I dag læser han til datamatiker på campus, men det troede han, at han i stedet skulle gøre i Lyngby nord for København. Indtil en dag, hvor han modtog et skæbnesvangert telefonopkald.

– Jeg blev ringet op og fik at vide, at "Der er desværre sket en administrativ fejl, Sebastian. Du skal læse på Bornholm, ikke i Lyngby". Den skulle man jo lige tygge lidt på. Men jeg så det bare som en mulighed, siger han.

 


Bornholms Ungeråd

Bornholm får fra nytår et ungeråd.

Rådet bliver et nyt fællesskab for alle mellem 15 og 25 år, som er bosat på Bornholm.

Ungerådet bliver en upolitisk organisation, der fungerer som de unges talerør til politikerne.

Ungerådet får mulighed for at indstille sager til de politiske udvalg og på eget initiativ få politikerne til at tage stilling til emner, der er vigtige for de unge.

Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg vil tilsvarende kunne bringe sager til kommentering i Bornholms Ungeråd.

For de unge på Bornholm bliver det nye råd også en ny mulighed for at få kommunalbestyrelsen i tale og få sat fokus på emner, der er vigtige for de unge.

Ungerådet vil få et ubegrænset antal medlemmer, så alle interesserede unge kan være med. Et formandskab på fem personer er netop blevet valgt for en periode på to år.