Leder: Hjertelig velkommen ungeråd

Leder: Hjertelig velkommen ungeråd
Godt 30 unge bornholmere mødtes torsdag og valgte deres fem forMænd. Privat foto
LEDER | BORNHOLM | ABONNENT | 7. DEC 2021 • 05:30
LEDER | BORNHOLM | ABONNENT
7. DEC 2021 • 05:30

Bornholms nye ungeråd kan spille en nøglerolle for vores demokrati fremover, hvis de mobiliserer deres jævnaldrende.


Demokrati og nærdemokrati er super vigtigt for både Danmark og det bornholmske samfund. Det er svært at være uenig i. Alligevel fik vi en forholdsvis lav valgdeltagelse på 73 procent ved det netop gennemførte kommunalvalg. Vi ligger over landsgennemsnittet på 67 procent, men under øer som Læsø med 81 procent, Samsø med 81 procent og Ærø med 78 procent. Små ø-samfund har brug for endnu mere demokratisk opbakning end de større byer. Derfor er der noget at arbejde for på Bornholm.

Tuborgfondet hyrede ved valget Folkemødet til at øge de unges engagement og valgdeltagelse gennem projektet Rock The Boat. Med vælgermøder, dj- og sejlads-arrangementer og valgaften blev unge bornholmere udfordret og inviteret med i det demokratiske fællesskab. Tak for indsatsen.

Til nytår træder det spritnye Bornholms Ungeråd sammen. De fik i den forgangne uge et formandskab på fem unge mænd. Det er en skam, at ingen kvinder blev valgt, da godt 30 unge bornholmere torsdag mødtes og valgte deres fem forMænd.

Det nye råd kan stille forslag for både kommunalbestyrelse og udvalg og dermed sætte gang i en del. Det er rigtig godt, at vi tager unge alvorligt og giver dem en så central placering i vores lokale demokrati. Ungerådet får også et nydeligt budget på 231.000 kroner.

Der bor 3.636 unge i alderen 15 til 25 år på Bornholm. Det er en del flere end de 30, der dukkede op på Musikskolen i Rønne torsdag og valgte deres fem forMænd.

Den store udfordring for Ungerådet og de fem forMænd er nu at komme længere ud i dialog med de 3.636 bornholmere, som de repræsenterer. Med en finger på de unges puls skal der lyttes i kommunalbestyrelsen til problemer og behov med og for narko, pasning, kultur, kriminalitet, uddannelse, klima og fremtid med meget mere.

Ungerådet har et kæmpe potentiale, og jo flere unge de favner, jo flere gode ting kan de udrette for Bornholm og deres egen fremtid, hvad enten de flytter over for at få uddannelse og job eller bliver på Bornholm. Første skridt må være at engagere nogle flere af de 1.726 bornholmske kvinder i alderen 15 til 25 år. God arbejdslyst.