Så er det afgjort: Til nytår bliver to venstreforeninger lagt sammen til én

Så er det afgjort: Til nytår bliver to venstreforeninger lagt sammen til én
Venstre Vestbornholm og Rønne Venstre holdt sideløbende ekstraordinære generalforsamlinger om at nedlægge sig selv her i Nyker Forsamlingshus. Foto: Berit Hvassum
| ABONNENT | 10. SEP 2020 • 22:04
Af:
henrik-nielsen
| ABONNENT
10. SEP 2020 • 22:04
POLITIK

Vel bød torsdag aften på to de venstreforeninger Rønne Venstre og Venstre Vestbornholms svanesang, men til gengæld genopstår de som en fugl Føniks af asken til nytår og bliver til en samlende forening, som dækker hele Vestbornholm.

Og derfor skal denne forening, hvor de to næsten lige store foreninger bliver til én samlet forening med cirka 90 medlemmer, da også overtage hasleforeningens navn: Venstre Vestbornholm.

Svanesang var i øvrigt den eneste sang, der kom på tale i løbet af aftenen. For da formanden for Rønne Venstre, Jens Møller Jensen, foreslog, at nu skulle der synges, sådan som traditionerne foreskriver, når Venstre holder generalforsamlinger, lød der et protestkor nede fra bordene:

– Vi må ikke synge! Det kræver, der er fire meter imellem os.

Else Marie Knoop, som er en stor ynder af sangtraditionen, foreslog, at alle kunne vende sig i samme retning, som sad de i en bus, når de sang, men nej, corona kvalte alle tiltag i forhold til at synge med hvert sit næb.

En enkelt dissident

Beslutningen om nedlæggelse af de to vælgerforeninger blev taget om ikke efter alle kunstens så i hvert fald alle vedtægters og procedurers regler ved to ekstraordinære generalforsamlinger. Således gik de to vælgerforeninger først hver for sig i hvert sit lokale i Nyker Forsamlingshus, hvor medlemmerne så kunne stemme om det fremstillede forslag om, at de nedlagde deres respektive vælgerforeninger for i stedet at slå sig sammen, og det skete med overvældende flertal i begge lokaler.

For Rønne Venstres vedkommende blev beslutningen taget ved håndsoprækning, idet samtlige 17 fremmødte stak en lap i vejret. I nabolokalet blev det besluttet at lave en skriftlig afstemning, og her var der en enkelt dissident blandt de 12 fremmødte, der stemte imod forslaget.

Da det var på plads, fortrak Rønne Venstre ind til vennerne ved siden af og lod indtrykkene fra den historiske beslutning bundfælde sig sammen med kaffe og op til flere lagkager.

Balance i partiet

De to vælgerforeninger forsætter nu indtil nytår, og først ved den første ordinære generalforsamling i det nye Venstre Vestbornholm til februar forestår valget af den nye bestyrelse, formand, andre tillidsposter og så videre, ligesom blandt andet også kontingentbetalingen skal harmoneres.

Indtil da vil medlemmerne af Rønne Venstre fortsat betale et kontingent på 325 kroner, mens medlemmerne af Venstre Vestbornholm slipper med 300 kroner.

At det blev hasleforeningens navn, der nu fortsætter sin gang ind i fremtiden, var der bred enighed om. Det skete ud fra en logisk slutning om, at der nu er balance i partiet, efter at tre vælgerforeninger på Østlandet i 2016 slog sig sammen under navnet Venstre Østbornholm.

Vestbornholm på landkortet

Under punktet eventuelt på den stiftende generalforsamling i den nye forening undrede et forholdsvis nyt medlem sig over, hvorfor Venstre på Bornholm ikke bare slår sig samme i en stor vælgerforening.

Dirigent Erik A. Larsen lod forstå, at det var et spørgsmål, der var blevet drøftet før, og Jens Møller Jensen forklarede, at han som formand for Rønne Venstre ser etableringen af et samlet Venstre Vestbornholm som den logiske konsekvens af fusionen mellem øens tre øvrige vælgerforeninger i 2016, så den fælles forening kan varetage de interesser, der er på Vestbornholm.

En af disse interesser er valg af kandidater til kommunalvalget næste år, og det havde Bent Gudbergsen gjort sig nogle tanker om.

– Med vores fælles forening kan vi finde nogle rigtig gode kandidater, som kan være med til at tegne Vestbornholm og sætte Vestbornholm på landkortet, bemærkede han.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 11-12-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Mandag eftermiddag - tirsdag morgen: Prisniveauet efter weekenden ser svagt stigende ud - helt som det plejer. Det ser ihvertfald ud til, at nattens lave priser ikke varer ved. Derfor... brug strømmen mellem 00-06, hvis du kan. Opdateret 13.15. Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning