Nye byggerier på vej i naturen

Nye byggerier på vej i naturen
Illustration: Arkitektfirmaet Matters
NYHED | ABONNENT | 6. DEC 2023 • 15:30
Holger Larsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
6. DEC 2023 • 15:30

4-Kløver Klyngens projekt har været undervejs siden 2017 – nu bliver det konkret med byggeri af flere mødesteder i området.

Mælkevejen, Billen, Solnedgangen og Samlingscirklen.

Det er navne på nogle af de mødesteder, som i 2024-25 bliver bygget i 4-Kløver-Klyngens projekt "Vi mødes i det grønne". Projektets styregruppe har godkendt det færdige skitseprojekt, som er udgangspunktet for byggefasen.

Klyngen er et samarbejde mellem Klemensker, Rø, Nyker og Aarsballe. Lene Koefoed fra Rø er en af de mange frivillige fra lokalområdet, som er engageret i projektet – som forperson for 4-Kløver-Klyngens styregruppe:

– Det er dejligt, at vi nu er kommet hertil, når man tænker på, at vi har været undervejs siden 2017. Jeg er glad for, at vi har kunnet holde fast i planerne så længe, og at vi ikke har opgivet. Jeg glæder mig til, vi kan tage det første spadestik. For der kan man se, at nu skal der bygges noget, siger hun.

Næsten ni millioner

Der er givet en samlet anlægsbevilling på godt 8,8 millioner kroner til projektet.

Flere fonde med Realdania og Lokale og Anlægsfonden i spidsen har bevilget penge. Sparekassen Bornholms Fond, Bornholms Brandforsikring og Bornholms Andelsmejeri er lokale bidragydere.

Bornholms Regionskommune afsatte penge, og så kom der penge fra statens pulje til landsbyfornyelse. Kommunen har godkendt "Vi mødes i det grønne" som et områdefornyelsesprojekt, og det overordnede ansvar for projektet er overgået til kommunen, hvor arkitekt Rocio Jensen er projektleder.

– Klyngen havde nogle skitser i forvejen. Da vi så overtog projektet i marts, gik vi i gang med at tale med alle interessenter – fonde, beboere, lodsejere, og så var der noget lovgivning om blandt andet naturbeskyttelse, vi også skulle tage hensyn til, og i 4-Kløver-Klyngen havde man også ønsker til ændringer. Vi har derfor justeret mange steder. Men det er lykkedes, og vi er alle glade og tilfredse med det, vi er nået frem til, siger Rocio Jensen.

Nogle af de steder, hvor der skal bygges, er ejet af kommunen, andre er private.

Morten Bach Jørgensen og Rocio Jensen fra Bornholms Regionskommune ude for at kigge på et af de kommende mødesteder. Privatfoto 

Vil gerne bygge det hele i 2024

Rocio Jensen oplyser, at de næste skridt bliver at inddrage interessenter som for eksempel Handicaprådet og at indsende byggetilladelser. Der kan derfor stadig ske små justeringer af projektet.

Man håber at kunne starte byggerierne midt i 2024.

– Vi skal forhåbentlig bygge det hele på én gang og blive færdig med byggerierne i 2024. Det er nemmere og vil lette omkostningerne. Materialerne er de samme, og nogle dele af byggerierne er ensartede. Alle sheltere har for eksempel samme planform.

– Hvis der er nogle steder, hvor tilladelserne bliver forsinkede, har vi stadig 2025 som buffer til at bygge i, siger Rocio Jensen.

Lene Koefoed nævner Samlingscirklen i Nyker som et eksempel på et af de steder, hvor der er justeret på planerne:

– Der er nemlig mange råger i Morten Svendsens Have, og derfor bliver bygningen overdækket, hvilket ikke var planen i første omgang, siger hun.

Skal etablere stier

De frivillige kræfter omkring projektet arbejder med at planlægge stier til at forbinde de fire byer, alt imens kommunen tager sig af myndighedsarbejdet.

Hen over vinteren trækker grupper af frivillige i støvler og jakker for at trampe områderne tynde og finde ud af, hvor stierne skal gå.

– "Vi mødes i det grønne" handler om at give flere lyst til at komme ud i naturen – være sammen, bevæge sig og gå på opdagelse. Men flere af de nye mødesteder er godt gemt i landskabet, så der skal bedre og mere tydelige stier og ny skiltning til for at gøre det nemt og trygt at finde derhen, siger Lene Koefoed.

Flere resultater

Selv om de første synlige fysiske anlæg i projektet først etableres næste år, har klyngesamarbejdet drevet af de fire borgerforeninger, allerede givet flere resultater, fremhæver Lene Koefoed:

– Det har skabt nogle fællesskaber. Vi har fået øjnene op for, hvad vi kan hver især i de fire byer, og vi støtter op om hinandens aktiviteter. Der er flere temaer, som vi tager op i fællesskab. Det er noget, der udviklet sig hen over årene, siger hun.

Lene Koefoed tror, at byggerierne af de nye mødesteder i naturen vil give inspiration til nye fællesskaber, nye måder at mødes på.

– Jeg tror også, at flere fra resten af Bornholm vil få øje på de steder, siger hun.


Sådan bygges der

I Rø:

En fordybelsespavillon (Sneglen) som placeres ved Rø Medborgerhus. Pavillonen skal være støttepunkt for besøg i naturen med fokus på fordybelse. Der skal være mulighed for overnatning og at samles omkring et bål.

I projektet indgår en mindre ombygning af medborgerhuset, som blandt andet får en ny terrasse til at skabe nye udendørs opholdsmuligheder.

I Aarsballe:

Aarsballe Medborgerhus skal bygges om, således at der også skabes et naturhus. Der skal blandt andet etableres naturformidlingsrum, og omklædningsrum og toiletter skal gøres tilgængelige for besøgende udenfor bygningens åbningstider. Intentionen er, at huset kan benyttes af vandrere på for eksempel Højlyngsstien, naturinteresserede, skoleklasser, børnehaver med videre.

Billens skovshelter placeres i skovbrynet ud mod boldbanerne på Aarsballe Stadion.

Fuglemosen er et udsigtssted som bliver placeret i en lille lysning ved Aarsballe Mose.

Aarsballe Medborgerhus skal bygges om, og der skal også gøres en del ud af det store udeareal, fremgår det af planerne for klyngeprojektet, Arkivfoto: Holger Larsen


I Nyker:

Samlingscirklen i Morten Svendsens Have – her er visionen at skabe et uderum, der beskytter og giver ly, men samtidig er åbent og lyst.

Solnedgangen placeres på et højdedrag, hvorfra solnedgangen over Vestbornholm kan nydes i fulde drag.

I Klemensker:

Mælkevejen er et shelter i udkanten af byen, hvor konceptet er at indramme et stykke kulturhistorie og det smukke landskab. Her kom mælkevognen hver dag kørende fra de omkringliggende gårde mod andelsmejeriet.

Fiskemosen placeres ved Danmarks smukkeste cykelsti på strækningen mellem Klemensker og Rø. Her bygges en pavillon og en bro på kanten af en mose. Her skal man kunne hænge ud med sin fiskestang og grille dagens fangst over bål.

4-Kløver-Klyngen

Borgerforeningerne Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø har siden sommeren 2017 samarbejdet om at styrke deres fælles attraktion via et klyngesamarbejde under navnet 4-KLØVER-KLYNGEN.

Klyngesamarbejdet er de fire bornholmske indlandsbyers svar på de udfordringer, som de og andre mindre byer i Danmark står overfor, som følge af mange års strukturforandringer i landbruget og centraliseringer i den offentlige og private service.