Landbrugsformand idømt bøde for brug af ulovlige bekæmpelsesmidler

Landbrugsformand idømt bøde for brug af ulovlige bekæmpelsesmidler
Viceformand i Landbrug & Fødevarer er ved byretten i Rønne blevet idømt en bøde, som han har opgivet at anke til Østre Landsret. Arkivfoto: Berit Hvassum
| ABONNENT | 27. AUG 2020 • 11:14
Af:
mads-westermann
| ABONNENT
27. AUG 2020 • 11:14
RETSSAG

Viceformanden i interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer og tidligere formand for Landbrug & Fødevarers frøavlere, den bornholmske landmand Thor Gunnar Kofoed, er blevet idømt en bøde på 15.000 kroner for ulovlig brug af bekæmpelsesmidler.

Selve den ulovlige brug af bekæmpelsesmidlerne fandt sted helt tilbage i august 2016. Her konstaterede Miljøstyrelsen, at Thor Gunnar Kofoed i strid med reglerne på området havde anvendt tre forskellige bekæmpelsesmidler i afgrøder, som midlerne ikke var blevet godkendt til.

Det fik Miljøstyrelsen til at politianmelde Thor Gunnar Kofoed og resulterede i, at Bornholms Politi i juli 2018 sendte viceformanden et bødeforelæg på 15.000 kroner.

Kunne være sluttet

Dermed kunne sagen være blevet afsluttet administrativt, hvor Thor Gunnar Kofoed havde betalt bøden. Men det var han ikke indstillet på, for han mener, at han var i sin gode ret til at bruge de tre bekæmpelsesmidler på den måde, han havde gjort.

Derfor endte sagen i byretten, hvor Thor Gunnar Kofoed blev kendt skyldig.

Retten fandt det ikke bevist, at Thor Gunnar Kofoed i tilstrækkeligt omfang havde forsøgt at skaffe de tilladelser og dispensationer, som kunne lovliggøre brugen af bekæmpelsesmidlerne i de pågældende afgrøder.

Det var Thor Gunnar Kofoed uenig i, og han ankede dommen til Østre Landsret.

Her skulle sagen så have været behandlet mandag den 24. august, men ganske få dage før valgte Thor Gunnar Kofoed at trække sin anke tilbage og i stedet acceptere byrettens dom og betale bøden.

Fulgte kendte retningslinjer

Grunden til, at han i første omgang valgte at anke byrettens dom fra oktober 2019, var, at anvendelsen af bekæmpelsesmidlerne ifølge ham selv var foregået som del af et kontrolleret forsøg, der blev gennemført sammen med Aarhus Universitets forskningscenter Flakkebjerg og Landbrug & Fødevarers videns- og innovationshus, Seges, og at forsøgene, ifølge Thor Gunnar Kofoed, havde fulgt de retningslinjer, Miljøstyrelsen havde udstukket på området.

– Vi har gennemført den slags i 20 år og brugt de samme retningslinjer, og pludselig bliver reglerne ændret, og så får jeg en bøde, forklarer han til Bornholms Tidende.

Det var konkret brugen af bekæmpelsesmidlerne Galera og Rubric i en afgrøde af hybridgulerødder samt anvendelsen af bekæmpelsesmidlet Karate 2,5 i en afgrøde af radiser, der førte til, at byretten idømte Thor Gunnar Kofoed en bøde.

Ifølge Miljøstyrelsens godkendelse er Galera et ukrudtsmiddel, som kun er godkendt til brug i vinter- og vårraps, hvor det maksimalt må anvendes hvert fjerde år.

Rubric er et svampebekæmpelsesmiddel, som Miljøstyrelsen har godkendt til en lang række afgrøder. Bare ikke hybridgulerødder.

– Vi gennemførte netop forsøgene for at se, om disse to midler havde en effekt, så forsøgsresultaterne kunne danne grundlag for en ansøgning og godkendelse, begrunder Thor Gunnar Kofoed brugen af bekæmpelsesmidlerne over for Bornholms Tidende.

Kunne kun gennemføres på Bornholm

Det tredje bekæmpelsesmiddel, der var med til at udløse bøden i byretten, var insektmidlet Karate 2,5. Det blev ifølge Thor Gunnar Kofoed ligeledes brugt som et forsøg på at bekæmpe kålmøl i en afgrøde af radiser.

Det var – ifølge viceformanden – et forsøg, som blev gennemført nærmest i nødværge og med meget kort varsel, fordi en af hans marker blev angrebet af kålmøl.

– De (kålmøllene red.) kommer blæsende fra Baltikum og Østeuropa og var slet ikke nået resten af landet endnu, så forsøgene kunne ikke gennemføres andre steder end på Bornholm, forklarer viceformanden.

Slettet ved et uheld

Når Thor Gunnar Kofoed trods troen på, at han har retten på sin side, og at forsøgene blev gennemført inden for lovens rammer, vælger at frafalde sin anke, er det fordi hans advokat vurderede, at det vil blive svært at vinde sagen i Østre Landsret.

– De regler fra Miljøstyrelsen, vi fulgte, da vi gennemførte forsøgene, fandtes på styrelsens hjemmeside i 2016. Det var de retningslinjer, som vi har fulgt i mange år. Siden er reglerne lavet om, og de gamle sider er desværre blevet slettet ved et uheld, og de kan ifølge Miljøstyrelsen ikke fremskaffes igen. Derfor kan vi ikke fremlægge dem i Landsretten som bevis for, at vi i 2016 handlede i overensstemmelse med reglerne, og derfor er det stort set umuligt at vinde sagen, uddyber Thor Gunnar Kofoed sin advokats vurdering.

– Det er umuligt at køre en sag mod Staten, når det er en statslig myndighed, der skal levere beviserne, og som samtidig påstår, at de beviser ikke eksisterer mere. Jeg føler mig yderst krænket på min retssikkerhed, siger Thor Gunnar Kofoed med tydelig indignation i stemmen.

Kan ikke forklare miljøpåvirkning

Hos Miljøstyrelsen kan kontorchef i styrelsens afdeling for Pesticider & Biocider, Inger Bergmann, ikke redegøre for, hvad den miljømæssige effekt af at anvende de tre midler på den angivne måde, er.

"Når pesticidmidler ikke er godkendt i Danmark til en bestemt anvendelse, har Miljøstyrelsen ikke foretaget en miljø- eller sundhedsmæssig vurdering. Det betyder, at der kan være miljø- eller sundhedsmæssige problemer ved selve anvendelsen, men da Miljøstyrelsen ikke har lavet en vurdering, kan vi ikke udtale os om de konkrete forhold. Derfor er der heller ikke foretaget en vurdering af, hvorvidt resterne i afgrøderne kunne udgøre et sundhedsmæssigt problem for forbrugerne.", skriver hun i et svar til Bornholms Tidende.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 26-02-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Mandag:  Ugen begynder med et gennemsnit på 2,67 kr./kWh. Det variable produkt slår det kvartalsfastsatte med 25%. Du sparer yderligere 53 kr. ved f.eks. at lade din elbil kl. 21-22-23 i stedet for kl. 17-18-19. Opdateret kl. 00.14. Næste opdatering kl. 13.14.

Bornholms energi og forsyning