Kontrol af bløde trafikanter
Ofte er børn lærenemme og villige til at lære nyt. Også i trafikken. Senere kniber det nok med at huske på de vigtige trafikregler. Arkivfoto: Berit Hvassum.

TRAFIK | BORNHOLM
25. OKT 2021 • 15:30
Berit Hvassum
Journalist

Kontrol af bløde trafikanter

Der bliver lagt hårdt ud med en målrettet indsats mod cyklister og knallertkørere i denne uge.

Politiet gennemfører en landsdækkende cykel- og knallertkontrol fra mandag den 25.oktober og frem til søndag den 31.oktober.

Bløde trafikanter udgør nemlig en betydelig del af de dræbte og tilskadekomne i trafikken, og de er mere udsat for alvorlige skader, når de er involveret i trafikulykker.

I 2020 blev 28 cyklister og 7 knallertførere dræbt i trafikken, hvor yderligere 799 cyklister og 257 knallertførere kom til skade. I en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklister og knallertkørere en medvirkende årsag.

Hvis knallerter kører for stærkt, udgør det en væsentlig risiko for føreren selv og for medtrafikanterne.

Samtidig skaber høj hastighed ofte utryghed for cyklister og gående på cykelstier og gangstier, hvor støjgener også er en faktor, som er til irritation for omkringboende.

Hvorfor så en indsats mod cyklister og knallerter?

Det er der flere oplagte årsager til, ifølge politiet.

- Bløde trafikanter er mere udsat for alvorlige skader eller død i ulykker.

- Nogle cyklister og knallertkørere kører over for rødt lys, kører på fortove i fodgængerfelter og tager ikke hensyn til andre trafikanter.

- Ulovlige knallerter udgør en væsentlig risiko for føreren selv og andre.

- Ulovlige knallerter skaber utryghed på gangstier i boligområder, hvor beboerne også generes af støj.Flere nyheder