Byggeprojekter er nu til salg
Søndre Løkker i Rønne med delområderne A, B og C. I første runde bliver delområderne B og C, som ligger længst fra de eksisterende boligområder, udbudt til salg som storparceller til boligudvikling. Illustration: BRK

BOLIGER | RØNNE | GRATIS
16. JUL 2021 • 08:50
Holger Larsen
Journalist

Byggeprojekter er nu til salg

Investorer og entreprenører med interesse i boligbyggeri får nu mulighed for at byde ind med projekter​ i Rønne Syd, hvor Bornholms Regionskommune er klar til at sælge de første byggegrunde ved Søndre Løkker. Det drejer sig om udbud af såkaldte storparceller til byggeprojekter, mens parcelhusgrunde vil blive sat til salg i 2022.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Området syd for det eksisterende boligområde Løkkerne i Rønne har gennem en årrække været udlagt som boligudviklingsområde i kommuneplanen, men uden at der har været konkrete planer for arealerne. Det 4,6 hektar store område er nu inddelt i delområderne A, B og C, og der er truffet politisk beslutning om, hvordan området sættes til salg.

I første runde bliver delområderne B og C, som ligger længst fra de eksisterende boligområder, udbudt til salg som storparceller til boligudvikling. Kommunen vil vurdere tilbuddene ud fra både pris og projekt. Der foretrækkes byggeprojekter, hvor der blandt andet bliver lagt vægt på at understøtte visionen om, at Søndre Løkker skal være et naturnært byområde med fokus på biodiversiteten. Det handler blandt andet om at sørge for levesteder for markfirbenene, der lever i området.

Kommunen ser desuden gerne nye boformer, som for eksempel bofællesskaber. Bright Green Island og de otte bornholmermål om blandt andet bæredygtighed nævnes også.

Udbud i storparceller betyder, at køber selv skal byggemodne arealerne. Der er ikke etableret veje, belysning, forsyningsledninger, elforsyning med mere.

Udbuddet løber frem til midt i september, oplyser kommunen.

Købere kan byde på kun ét eller på begge delområder. Når salget er gennemført, bliver der lavet nye lokalplaner for begge områder. Denne proces ventes at være afsluttet midt i 2022.

Parcelhusgrunde i 2022

Bornholms Regionskommune står selv for byggemodningen af delområde A, der vil blive solgt som parcelhusgrunde.

Planlægningen er i fuld gang og ventes afsluttet i første halvdel af 2022. Herefter vil salg af byggegrundene blive sat i gang.Rubrikannoncer

Med flere tusinde besøgende hver dag, vil din rubrikannonce her være et godt sted at få dit budskab ud.


Flere nyheder