Alle kan komme med ideer til klimaplan
En opdateret klimatilpasningsplan skal være med til at sikre Bornholm bedst muligt i forhold til uønskede skader forårsaget af vand. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

KLIMA | BORNHOLM | GRATIS
26. JUL 2021 • 12:20
Henrik Nielsen
Journalist

Alle kan komme med ideer til klimaplan

Den kommunale klimatilpasningsplan fra 2013 skal opdateres. Det har kommunalbestyrelsen besluttet, og inden arbejdet igangsættes, er der mulighed for at komme med forslag og idéer til planrevisionen.

Det fremgår af kommunens hjemmeside.

En omfattende opdatering af klimatilpasningsplanen er påkrævet, da hovedparten af tiltagen i den gældende plan enten allerede er afhjulpet, eller ikke længere er aktuelle. Derudover stilles der i dag større krav til dokumentation i forhold til blandt andet risikokortlægning, sårbarhedsanalyser og værdiansættelse. Endelig bør klimaforandringer være afdækket så grundigt som mulig, da de i stigende grad kan blive rammesættende for anden fysisk planlægning, skriver kommunen.

Den gældende klimatilpasningsplan indeholder alene udpegninger af risikoområder relateret til nedbør. Den nye klimatilpasningsplan skal blandt andet afdække overfladevand, grundvand, stigende havvand og kysterosion, storme og tørke samt spildevand og kloakering.

Målet med opdateringen af klimatilpasningsplanen er at beskytte mennesker og samfundsmæssige værdier, at integrere klimatilpasning i kommunens planlægning samt at appellere til, at klimatilpasning er et fælles ansvar for kommunen, forsyningsselskaber, arealforvaltere, virksomheder, foreninger og borgere.

Borgere, organisationer og foreninger kan frem til den 23. august fremsende ideer og forslag til klimatilpasningsplanen.

En projektgruppen med repræsentanter for Bornholms Energi og Forsyning og regionskommunen vil i sidste halvår af 2021 se nærmere på, hvad den mener, der skal til for at sikre Bornholm bedst muligt i forhold til uønskede skader forårsaget af vand. Forskellige interessenter vil i den videre proces blive inviteret til at komme med deres ønsker til planlægningen.

Hverken kommunen eller andre er forpligtet til at realisere de tiltag, som klimatilpasningsplanen kommer til at pege på. Kommunens administration er dog forpligtet til at følge de hensigter og retningslinjer, som planen kommer til at indeholde, når der skal træffes afgørelser i konkrete sager efterfølgende.Flere nyheder