Opklaring giver is på vejene

NOTITS | 22. NOV 2022 • 06:25
Henrik Nielsen
Journalist
NOTITS
22. NOV 2022 • 06:25

Der har i nat været lidt snefald på den nordlige del af øen, og der er risiko for sne- og isglatte veje her til morgen. Derudover er en opklaring kommet ind over Bornholm, hvilket medfører, at de våde vejbaner fryser med isdannelse til følge.

Selvom vejene ser sorte ud, skal man tage sig i agt, lyder det fra regionskommunens vintertjeneste.

Klasse A-vejene på det overordnede vejnet skrabes og saltes. Klasse B-veje og C-veje i åbent land samt klasse B- og C-veje i byer skrabes og saltes efter behov. Det gælder også cykelstier, offentlige p-pladser og offentlige fortove.

På øvrige vejklasser er der ingen indsats.