Topchef slår alarm: Én i kommunen står med enorm opgave

Topchef slår alarm: Én i kommunen står med enorm opgave
Energinet og GEO foretog sidste år prøveborginer på Sydbornholm. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | ABONNENT | 21. MAR 2023 • 05:30
Jakob Marschner
Journalist
NYHED | ABONNENT
21. MAR 2023 • 05:30

Én medarbejder i kommunen løfter i dag samtlige opgaver, der knytter sig til Energiø Bornholm. Opgaverne er mange, fordi de foregår på adskillige niveauer og griber ind i alle kommunens virkefelter. Det fører til, at Bornholms interesser ikke med sikkerhed bliver varetaget og kan også modvirke, at de politiske ambitioner for Bornholm bliver virkeliggjort, advarer kommunaldirektøren. Sæt fire medarbejdere af til kun at arbejde med energiøen, lyder forslaget.

Energiøen rummer kolossale muligheder for Bornholm. Men lige nu har regionskommunen så få ansatte sat af til energiøen, at det ikke er muligt at gøre dem alle til virkelighed.

Faktisk arbejder kun én af kommunens medarbejdere udelukkende med energiøen. Arbejdet foregår på rigtig mange plan på samme tid, fordi energiøen griber ind i alle de områder, som kommunen arbejder på.

Det fører til, at ikke alle opgaver bliver løst. Nogle bliver nedprioriteret. Og derfor kan kommunaldirektør Sine Sunesen netop nu ikke garantere, at alle Bornholms interesser omkring energiøen bliver varetaget. I yderste konsekvens kan det betyde, at de politiske mål for Bornholm bliver modarbejdet.

Af de grunde skal kommunalbestyrelsen på torsdag afgøre, om kommunen øjeblikkeligt skal mande op på antallet af energiø-medarbejdere, så dagens ene medarbejder vil blive til fire i et nydannet sekretariat for energiøen.

"Opgaverne er mange, og det er komplekse dagsordener som skal analyseres, drives og formidles løbende for, at Bornholms interesse bliver varetaget", gør kommunaldirektøren opmærksom på før torsdagens møde.

"Der er med nuværende organisering flere af dagsordenerne, som må nedprioriteres på grund af manglende ressourcer. Konsekvensen er, at Bornholms interesser ikke med sikkerhed bliver inddraget i beslutningerne, hvilket i bedste fald er uhensigtsmæssigt, og i værste fald kontraproduktivt i forhold til at realisere de politiske ambitioner for øen", fortsætter Sine Sunesen.

Alle kommunalbestyrelsens partier på nær Enhedslisten og Venstre har allerede meldt ud, at de er for at mande op.

Energiøen omfatter alt

På den ene side er perpektiverne enorme. Sine Sunesen tilskriver energiøen en absolut nøglerolle i at fremtidssikre Bornholm. Energiøens muligheder kommer på et tidspunkt, hvor kommunens budgetter er under hårdt pres, særligt på grund af flere børn og flere ældre. Presset vil tage til så langt øjet rækker. I hvert fald til midten af 2030'erne.

"Arbejdet med Energiø Bornholm skal blandt være med til sikre Bornholms sociale og økonomiske bæredygtighed, og at Bornholm lykkes med at tiltrække virksomheder, arbejdskraft og nye borgere", skriver Sine Suneen til kommunalbestyrelsen.

"Energiø Bornholm giver nye muligheder. Det drejer sig for eksempel om adgang til grøn strøm og overskudsvarme, nye uddannelser, nye virksomheder, nye boliger og nye bornholmere, herunder behov for udvikling af velfærdsinstitutionerne på Bornholm. Skal mulighederne gribes rigtigt, kræver det et politisk fokus og lederskab på området."

Medaljens bagside er, at energiøen ved netop at være så enormt et projekt også griber ind i alle de felter, som kommunen arbejder på: Erhverv, beskæftigelse, natur, uddannelse, boliger og velfærd, herunder plads på skoler og i daginstitutioner til børn af de mange mennesker, som energiøen sandsynligvis vil føre til Bornholm.

"Som det fremgår, vil arbejdet med at indfri potentialerne i Energiø Bornholm gribe ind i alle områder. Derfor er en ny organisering nødvendig", opsummerer Sine Sunesen over for kommunalbestyrelsen.

Allerede nu foregår kommunens arbejde med energiøen på mange forskellige plan. Alene i overskriftsform opregner kommunaldirektøren 10 hovedopgaver. Under hver af de 10 er der adskillige konkrete opgaver på ethvert plan fra det rent interne i kommunen over informations- og lobbyarbejde til kontakt med mange interessenter udenfor Bornholm, særligt men ikke kun indenfor staten.

Alle de opgaver og flere endnu er på den anden side netop nu samlet hos én medarbejder.

"Der bør derfor investeres i en ny og bæredygtig organisering", konkluderer kommunaldirektøren.

Fire ansatte i fire år

Konkret foreslår Sine Sunesen, at dagens ene medarbejder bliver til fire. At processen med at finde og ansætte de tre andre går i gang med det samme – og at kommunens nye sekretariat for energiøen bliver sikret finansiering indtil (i første omgang) 2026.

Til den tid foreslår kommunaldirektøreren, at politikerne igen skal vurdere "hvilken indsats der er nødvendig for, at Bornholms Regionskommune får tilstrækkeligt ud af Energiø Bornholm."

"Energiøsekretariatet skal arbejde for, at kommunalbestyrelsen kan vurdere og prioritere i mulighederne omkring energiinfrastrukturprojekterne på og omkring Bornholm", skriver Sine Sunesen.

"Arbejdet skal sikre, at investeringerne indpasses og giver den ønskede udvikling og det størst mulige afkast til bornholmske borgere og virksomheder. Indsatsen, som forventes at tiltrække nye virksomheder og borgere til Bornholm, vil være en hjørnesten i indfrielsen af visionen om 42.000 bornholmere."

Også kommunalbestyrelsen selv bliver bedt om at trække i arbejdstøjet. For energiøen kalder ifølge Sine Sunesen også på at opdatere de gældende politikker på alle kommunens hovedområder i lyset af, hvad energiøen bringer. Øvelsen starter med erhvervspolitikken, som Sine Sunesen forelår politikerne at udvide med et nyt kapitel.

"Med Energiø Bornholm kan der forventes store nye erhvervsmuligheder", skriver hun.

"Kapitlet skal indeholde retning for erhvervsudviklingen og svare på centrale spørgsmål. Det kunne være spørgsmål som, hvad kommunalbestyrelsen vil med en mulig erhvervspark? Eller hvilke nye erhverv Bornholm skal tiltrække?"

"Erhvervsudviklingen skal ske i et tæt samspil med det nye forventede "test site" ved Energiø Bornholm og den forskning, uddannelse og innovation indenfor grønne teknologier, som der allerede nu er igangsat et arbejde med", tilføjer kommunaldirektøren.

Og samler Bornholms politikere først dén bold op, er det ifølge Sine Sunesen logisk at gå videre derfra. Igen fordi energiøen spiller ind på alle kommunens virkefelter.

"Udvikler kommunalbestyrelsen et nyt kapitel til erhvervspolitikområdet, er det oplagt – for at forløse potentialer "hele vejen rundt" – at opdatere relaterede politikker. Det kunne eksempelvis være beskæftigelsespolitik, naturpolitik, uddannelsespolitik, boligpolitik og velfærdspolitik", skriver hun til kommunalbestyrelsen.