Nexø venter på permanent løsning

Nexø venter på permanent løsning
Styregruppen for områdefornyelsen i Nexø vil forlænge projektet med byparken med et år, så der bliver tid til at udarbejde et permanent projekt for området midt i byen. Arkivfoto: Holger Larsen
NYHED | ABONNENT | 2. MAJ 2023 • 15:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
2. MAJ 2023 • 15:30

Projekt med bypark og stillegade står til at blive forlænget med et år, mens områdefornyelsen i Nexø arbejder på en permanent model.

Var man i Nexø sidste sommer, bemærkede man sikkert, at der var opstået en bypark cirka midt mellem havnen og torvet. Måske opdagede man også, at en del af Toldbodgade var fri for biler, og at der på den måde var opstået et byrum, med udeservering, parkmøbler, sandkasse og havespil. Det hele var midlertidigt, men nu er der planer om at forlænge det i et år, mens styregruppen for områdefornyelsen i Nexø arbejder på en permanent løsning.

Sagen er til politisk behandling i natur-, miljø- og planudvalget onsdag med en indstilling om at forlænge projektet med et år. Den endelige beslutning træffes af kommunalbestyrelsen.

Det år vil styregruppen bruge på at udforme et permanent projektforslag på baggrund af de erfaringer, man har gjort sig om indretningen af Toldbodgade og de tilstødende områder. Erfaringerne er samlet i en evaluering, der viser, at der har været mange positive tilkendegivelser fra borgere, besøgende og erhvervsliv. Til gengæld har den nye anvendelse af byens rum været til gene for udvalgte grupper, og flere trafikale løsninger har ikke fungeret optimalt.

Styregruppen vurderer, at byparken var en stor succes og bidrog til en længe ventet opblomstring i byen. Den spillede godt sammen med andre initiativer i byen, og derfor mener gruppen, at en sæson mere med bypark vil være en gevinst for Nexø.

Hvis kommunalbestyrelsen ikke forlænger projektperioden, skal området føres tilbage til udgangspunktet, Toldbodgade skal genåbnes for biler, og rullegræsset skal fjernes. Det vil ifølge styregruppen være uhensigtsmæssigt, da byparken er en del af den modningsproces, der forbereder byen og byens borgere på en permanent indsats i området.

Aftale med grundejere

En forlængelse af projektet medører samtidig en forlængelse af en forsøgsordning med parkeringslicenser i området. Den er også til politisk behandling i natur-, miljø- og planudvalget onsdag. Det drejer sig om 16 parkeringslicenser, der er udstedt som kompensation til private grundejere, som midlertidigt har opgivet et parkeringsareal til brug for bypark?en.

De private grundejere har fået forelagt ønsket om en forlængelse af projektet og har givet tilsagn under forudsætning af, at parkeringslicenserne også forlænges. Parkeringslicenserne står til at udløbe 14. juni, men kommunens administration foreslår, at man forlænger dem i et år, så de gælder, mens der bliver udarbejdet et permanent projekt for området.

Forventningen i kommunen er, at hvis parkeringslicenserne ikke forlænges, så vil de private grundejere trække deres tilsagn tilbage. Arealet må hermed reetableres til parkeringsplads, og Nexøs bypark kan i så fald ikke forlænges. På den baggrund anbefaler kommunens administration, at der udstedes 16 parkeringslicenser som kompensation for afgivet parkeringsareal.