Advarselslamperne blinker: Træd på bremsen

Advarselslamperne blinker: Træd på bremsen
Politikerne bliver anbefalet at træde på bremsen, for eksempel i form af generel tilbageholdenhed på indkøb, stop eller annullering af anlægsarbejder. Arkivfoto
TOPNYHED | 12. SEP 2023 • 07:58
Henrik Nielsen
Journalist
TOPNYHED
12. SEP 2023 • 07:58

Kassebeholdning er faldet så meget, at kommunens direktion anbefaler en opbremsning af forbruget.

Advarselslamperne blinker i regionskommunen. Kassebeholdningen er faldet så meget, at kommunens direktion anbefaler politikerne at træde på bremsen, for eksempel i form af generel tilbageholdenhed på indkøb, stop eller annullering af anlægsarbejder. Det fremgår af dagsordenen til økonomi- og klimaudvalgets møde onsdag.

Af sagsfremstillingen fremgår det, at kommunens kassebeholdning er faldet det seneste år, og at den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage dermed også er faldet. Estimater over udviklingen i kassebeholdningen viser, at den gennemsnitlige beholdning over 365 dage vil falde til under målsætningen på 75 millioner kroner.

Hvis der ikke iværksættes initiativer til en opbremsning af forbruget i 2023, er udviklingen bekymrende i forhold til at overholde den såkaldte kassekreditregel, der betyder at, kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder skal være positiv. Det vil sige, at kassebeholdning, bankindestående og lignende likvide midler skal overstige kommunens kortfristede lån i form af kassekreditter med mere.

På den baggrund ønsker kommunens direktion her og nu at iværksætte initiativer til en opbremsning af forbruget i budget 2023. Den nævner generel tilbageholdenhed på indkøb samt stop eller annullering af anlægsarbejder som konkrete muligheder. Derudover vil direktionen udarbejde forslag til revision af overførselsreglerne med henblik på at nedbringe de budgetbeløb der kan trække yderligere på kassebeholdningen.

Ifølge direktionen er der desuden behov for, at kommunens budgetter for de kommende år som minimum er i balance, hvis udviklingen i kassebeholdningen skal stabiliseres og vendes.