Trods afvisning: Forening fortsætter modstand mod museumsplaner

Trods afvisning: Forening fortsætter modstand mod museumsplaner
– Vi giver ikke op, lyder det fra Knud Andersen. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | ABONNENT | 21. NOV 2023 • 13:24
NYHED | ABONNENT
21. NOV 2023 • 13:24

Kulturministeriet har afvist et forsøg på at få bremset museumsudvidelserne af kunstmuseet. Vi giver ikke op, for kerneproblemet består, lyder det fra Knud Andersen.

Kulturministeriet afviser Foreningen til sikring af natur- og kulturværdier ved Helligdomsklipperne og Bornholms Kunstmuseums forsøg på at bremse udvidelserne af kunstmuseet med henvisning til mulige fredninger. I et svar skriver ministeriet:

"De to deklarationer fra 1913 og 1918, som foreningen henviser til, er ikke naturfredninger. De to deklarationer er således ikke gennemført af fredningsnævnet, er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens regler om fredninger og angiver heller ikke fredningsnævnet som påtaleberettiget," står der.

Det får dog ikke foreningen til at ryste på hænderne i forhold til bestræbelserne på at stoppe udvidelsen, der allerede er gået i gang. Det fortæller Knud Andersen, der er medstifter af foreningen.

– Vi vidste godt, at den første naturfredningslov kom i 1917, så der var tale om frivillige fredninger, siger han og uddyber:

– Kulturministeriets afgørelse på fredningssagen ændrer ikke på det grundlæggende problem, nemlig at Bornholms Museumsforening har så lavt et ambitionsniveau på det kulturhistoriske museums vegne, at de ser et behov for, at det skal være et vedhæng til kunstmuseet frem for at give det en selvstændig identitet i en selvstændig bygning.

Håber fonde trækker sig

Knud Andersen anerkender, at det ikke var den afgørelse, man havde håbet på. Hvad næste træk bliver for foreningen, er dog uvist.

– Det er der klogere folk end mig, der må afgøre, lyder det.

En ting står dog klart. Ifølge Knud Andersen er der for mange med i foreningen til at stoppe arbejdet.

– Derfor forestiller jeg mig ikke, at det ændrer ved de bestræbelser og de synspunkter, som foreningen har.

Hvor mange medlemmer har foreningen da?

– Det ved jeg ikke. Men der er i hvert fald 500, der har tilkendegivet enighed.

Hvorhenne?

– Dels på Facebook og dels direkte, som vi er i stand til at registrere.

I skrivende stund har foreningen 511 medlemmer i dens gruppe på Facebook.

Foreningen håber på, at det er nok til, at de fonde, som er med til at finansiere byggeriet, vil trække sig.

– Man kender jo til tidligere eksempler, hvor fonde er begyndt at ryste på hånden i det øjeblik, at der er en modstand af en vis størrelse, siger Knud Andersen.

Udvidelserne af kunstmuseet begyndte i begyndelsen af dette efterår.