Nej, bytinget skal ikke samle penge på stak

Nej, bytinget skal ikke samle penge på stak
Der skal bygges et shelter på Hasle kanalø ved Hasle Havn. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | ABONNENT | 24. MAR 2023 • 15:30
Holger Larsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
24. MAR 2023 • 15:30

Hasle og Omegns Bytings formue skal blandt andet bruges til shelter på kanaløen.

– Er det ikke farligt at have en så stor formue. Risikerer vi ikke, at kommunen nedsætter tilskuddet?, spurgte Søren Jansson ved repræsentantskabsmødet i Hasle og Omegns Byting.

Bytinget havde i 2022 et overskud på 87.000 kroner, hvilket omtrent svarer til det, man får i tilskud fra kommunen.

Det betyder, at bytinget nu har en bank- og kassebeholdning på 388.000 kroner, hvilket gav anledning til spørgsmålet fra Søren Jansson.

– Jo, medgav kasserer Knud Erik Olsen og forklarede, at en del af pengene blandt andet stammer fra, da bytinget med succes i en årrække holdt harmonikafestival på Hasle Fælled. En anden del af pengene er endnu ubrugte fondsmidler.

Underskud i 2023

Men det er ikke meningen, at bytinget skal have så stor en formue. Pengene skal ud at arbejde, og det kommer en god del af dem til i 2023, fremgår det af budgettet.

Her regner bytinget med et underskud på 170.000 kroner. Man regner med, at fondsmidlerne skal bruges, idet forventningen er, at det forsinkede shelterbyggeri kan komme op på kanaløen til sommer.

Bytinget kommer også til at spæde ekstra til bladet Hasle Nyt, hvis fremtid har været oppe til overvejelse, fordi udgifterne til trykning og omdeling er steget. Men bladet fortsætter, blandt andet i kraft af flere penge fra bytinget.

Der skal bruges penge på diverse arrangementer, og så er der afsat midler til vedligeholdelse af aktivitetsparken på fælleden.

Medborgerhuset

Repræsentantskabsmødet fik også forelagt regnskabet for Hasles kultur- og medborgerhus, Rådhuset, hvor mødet blev holdt med over 50 deltagere i den store sal.

– Drift og koordinering af huset er bytingets ansvar og er en stor arbejdsopgave, men takket være ansvarlige brugere, mener vi, at den er blevet løst rimeligt til dato, sagde formand Kaj Erik Mortensen i bestyrelsens beretning.

Medborgerhuset har været i brug i 10 år, og den nuværende aftale med kommunen udløber ved udgangen af 2023.

Rådhuset gav i 2022 et overskud på 20.000 kroner, men i 2023 budgetteres med et underskud, fordi man regner med at bruge en del penge på den indvendige vedligeholdelse, som er brugernes ansvar, mens kommunen står for den udvendige vedligeholdelse.

– Vi skal i gang med at male lokalerne. Det regner vi med at tage fat på i sommer, sagde Knud Erik Olsen.