Bornholmsk ordbog modtager stor pris

Bornholmsk ordbog modtager stor pris
Den bornholmske sprogforsker Alex Speed Kjeldsen har arbejdet utrætteligt i fem år på den bornholmske ordbog. Arbejdet er langt fra tilendebragt, men nu belønnes pederskerboen for sit arbejde. Arkivfoto: Allan Rieck
NYHED | ABONNENT | 6. JUN 2023 • 05:30
NYHED | ABONNENT
6. JUN 2023 • 05:30

Alex Speed Kjeldsen vinder Modersmål-Prisen 2023 for sin ihærdige kamp for at bevare det bornholmske sprog for eftertiden.

Bornholmsk Ordbog er udvalgt til at modtage årets Modersmål-Pris. Det er den bornholmske sprogforsker Alex Speed Kjeldsen, Pedersker, der står i spidsen for det omfattende projekt, der har til formål at bevare og registrere den bornholmske dialekt for eftertiden.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Modersmål-Selskabet.

"Den Bornholmske Ordbog ikke blot anvender, men formidler også særlig fremragende og over for brede kredse et klart, udtryksfuldt og varieret sprog".

Det skriver redaktør Michael Bach Ipsen i sin indstilling til prisen, der overrækkes på Københavns Universitet den 13. oktober.

En folkebevægelse

Den Bornholmske Ordbog har været undervejs i næsten 100 år, men arbejdet gik i stå efter krigen, med fare for at de allerede indsamlede data gik tabt. I 2018 genoptog Alex Speed Kjeldsen arbejdet på Institut for Nordiske Studier, hvor han er lektor.

Projektet er rodfæstet i lokalbefolkningen og har skabt en hel folkelig bevægelse for at beskrive og bevare dialekten på Bornholm. Ved hjælp af især frivilligt arbejde fra over 30 bornholmere er der indsamlet enorme mængder data på bornholmsk.

Den Bornholmske Ordbog er et ordbogsprojekt, der rodfæstet i lokalbefolkningen har skabt en hel folkelig bevægelse for at beskrive og bevare dialekten på Bornholm. Ved hjælp af forskningsbevillinger og fondsstøtte, men i endnu højere grad frivilligt arbejde fra over 30 bornholmere, der har hjulpet med at indsamle, indtale, gennemlytte, og transskribere enorme mængder data på bornholmsk.

I dag foreligger der en bornholmsk internetordbog med over 25.000 opslagsord, fordelt på over 50.000 artikler. I 2021 blev materialet delvist publiceret som online-ordbog.

Ordbog til børn på vej

Prisoverrækkelsen samt foredrag om det bornholmske ordbogsprojekt ved Alex Speed Kjeldsen finder sted fredag den 13. oktober klokken 14 på Københavns Universitet på Amager.

Dagen før prisoverrækkelsen udkommer Mina fossta tuzen or på borrijnholmst (mine første tusind ord på bornholmsk) på Sydbornholms Privatskole i Pedersker.