Bi-indtægt skal sikre skolerejse

Bi-indtægt skal sikre skolerejse
Skolens elever er klar til at rykke ud, behørigt påklædt. Privat foto
NYHED | ABONNENT | 21. NOV 2023 • 05:30
NYHED | ABONNENT
21. NOV 2023 • 05:30

Bierne på Christiansø producerer cirka 30 kilo honning om året, og i år har skolens elever fået lov til at sælge den og bruge pengene på en skolerejse. Samtidig skal tilladelsen til opretholdelse af Ertholmene som såkaldt renparringsområde for Læsø-bier fornys.

Den eksklusive ret til at opretholde Ertholmene som såkaldt renparringsområde for Læsø-bier skal opdateres, hvilket sker hvert femte år.

I et renparringsområde må der kun være én race af honningbier.

Som man blandt andet kan læse i den just udkomne bog "Mit Bornholm – 13 personligheder fortæller" har etnografen Ole Hertz, som bor i Østerlars sammen med sin hustru, kunstmaler Inge Lise Westmann, beskæftiget sig med biavl, siden Danidas Forskningsråd for år tilbage efterlyste projekter til gavn for den fattigste del af befolkningen i ulandene og for det tropiske miljø.

Han foreslog dengang et projekt, som skulle finde sted to steder, nemlig på Dominica i Caribien og i Gambia i Vestafrika.

Siden har han lavet diverse andre projekter med biavl og også i en årrække haft bistader på Christiansø. Han forklarer, at for et renparringsområde gælder det, at biavlerne kan bringe små bifamilier uden droner, men med ubefrugtede dronninger, til området, hvor de så er sikre på, at deres dronninger kun bliver parret med renavlsområdets droner/hanner.

– Det er nødvendigt at passe på de forskellige racer, når der skal laves avlsarbejde ved at krydse dem, forklarer han og oplyser, at i modsætning til de fleste andre biracer flyver Læsø-bier, som også går under betegnelserne nordiske honningbier og brune bier, ved tre grader lavere temperaturer, og de bruger mindre vinterfoder, men de udvikler sig senere om foråret.


Bistaderne i Kommandantens Have. Privat foto

Ansøgningen

Opretholdelsen af renparringsområdet skal man ansøge om hos Landbrugsstyrelsen, som så skal sikre, at der ikke kommer andre racer af bier på øen end den, der bliver givet tilladelse til (læs også boksen "Renparringsområder" ).

I en såkaldt bekendtgørelse fra Landbrugsstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kunne man forleden i Tidende læse om "Parringsområde for honningbier på Christiansø/Ertholmene".

I annoncen stod, at "Landbrugsstyrelsen har modtaget ansøgning om godkendelse af en parringsstation for honningbier af typen Apis Mellifera Mellifera på Christiansø/Ertholmene, jf. bekendtgørelse nr. 280 af 25. april 2008 om godkendte parringsområder for honningbier".

Yderligere stod der, at eventuelle indsigelser mod godkendelsen kan sendes til Landbrugsstyrelsen senest den 3. december.

10 gange så meget

Ole Hertz har haft bierne på Christiansø i en årrække og har altså søgt om at få aftalen forlænget med yderligere fem år, så han kan fortsætte med det.

Han fortæller, at Bornholms Biavlerforening tidligere har brugt Christiansø som parringsstation, men at det ikke var den helt store succes, hvorfor man stoppede efter nogle år.

– Men så opdagede man, at når der var bier på Christiansø, høstede man 10 gange så mange kilo æbler og jordbær, end når der ikke er bier, siger han.

– Og det vidner jo om værdien af bestøvningen. Der skal også omkring 20 bibesøg til en jordbærblomst til for at give et ordentligt jordbær.

Bistaderne, som er placeret i Kommandantens Have på Christiansø, indgår også i skoleelevernes undervisning.

– Så de fik på et tidspunkt alle sammen bidragter af LAG Bornholm, fortæller Ole Hertz.

– Og en gang om året høster vi honningen, hvor hele skolen deltager. Eleverne tager tavlerne med op på skolen, hvor de skræller dem, så honningen kan slynges ud, og så får alle øboer et lille glas honning.


Honningproduktionen er i fuld gang. Privat foto

Bi-drager til rejse

Udbyttet er gerne omkring 30 kilo honning.

– Så det er mest af pædagogiske grunde, vi gør det, siger han.

– Vi har nordiske honningbier, som man også kalder Læsø-bier, og som man ellers kun finder på Læsø og Endelave.

Ole Hertz fortæller, at der som regel er kun én dronning og om sommeren nogle hundrede droner, altså hanbier, hvis opgave det er at parre sig med dronningen og dertil 70-80.000 arbejderbier i et bihus. På Christiansø er der to bihuse, så det er altså dobbelt op.

Dronningen lægger op til 2.000 æg om dagen.

Han besøger ikke bierne meget om vinteren, men helst cirka hver tiende dag i højsæsonen maj-juni, fortæller han, og oplyser i øvrigt, at årets produktion af honning får en ganske særlig funktion:

– Skolens elever har fået overskudshonningen, som de så kan sælge, for de samler sammen til en rejse til Færøerne, siger han.

På Landbrugsstyrelsen hjemmeside kan man læse:

"Avl af udvalgte linjer af honningbier foregår på parringsstationer i afgrænsede renparringsområder godkendt af Landbrugsstyrelsen. Dansk dronningeavl er kendt for sin høje kvalitet, og her spiller renparringsområderne en vigtig rolle. Vil man avle gode bier, er man nødt til både at kende faderens og moderens afstamning. Der skal være fuldstændig kontrol over dronernes afstamning, og det kan kun opnås på de godkendte renparringsstationer. For at kunne sikre renavlen er det nødvendigt med et sæt regler".

Videre forklares det:

"Renparringsområder for honningbier er isolerede områder, oftest mindre øer og andre afgrænsede områder med tilstrækkelig isoleret beliggenhed, hvor indkrydsning af andre linjer kan undgås.

Det er Landbrugsstyrelsen, som efter ansøgning fra en biavler, godkender et renparringsområde. I et godkendt parringsområde må der kun være honningbier af samme afstamning som bierne på parringsstationen. Renparringsområderne er godkendt for en 5-årig periode. Når godkendelsen udløber, kan der ansøges om forlængelse af godkendelsen for en ny 5-årig periode. Der er mellem 20 og 30 godkendte renparringsområder rundt om i Danmark.

Kilde: lbst.dk