Familier flytter fra Sverige til Bornholm for at undervise hjemme

NYHED | ABONNENT | 14. MAJ 2022 • 05:30
Niels Ebdrup
Journalist
NYHED | ABONNENT
14. MAJ 2022 • 05:30

I Sverige er det i de fleste tilfælde ulovligt at hjemmeundervise sine børn. Derfor flytter familier fra Sverige til Bornholm, hvor det er tilladt.


I Danmark står der i Grundloven, at man må hjemmeundervise sine børn. I Sverige er det forbudt ved lov. For nogle forældre i Sverige har ønsket om at kunne hjemmeundervise deres børn været så stort, at de er flyttet fra Sverige til Bornholm for at kunne få lov til det.

Tidende har mødt en sådan forælder. Hun ønsker at være anonym, fordi hun frygter, at hun vil få problemer med de svenske myndigheder, hvis de opdager, hvad der foregår.

– Jeg føler mig truet af det svenske system, og vi er tæt på Sverige. Jeg er bange for, at folk, der kender mig, vil kunne identificere og indberette mig.

– Når først du har boet i Sverige, kender systemet dig og dine børn, og det kan måske beslutte, at børnene stadig hører til i Sverige, så de har jurisdiktion over dem. Der er historier om, at det er sket. Jeg føler mig genret tryg. Men jeg har det ikke godt med, at mit navn optræder i forbindelse med hjemmeundervisning, fortæller kvinden.

Skolen fjernede nysgerrigheden

Hendes søn gik i skole i Sverige og havde søde lærere. Men hun oplevede selve skolesystemet som meget strengt. Hun konstaterede, at der var større evalueringer af eleverne, og at der var ikke plads til, at de kunne udfolde sig.

– Vi så, hvad det svenske skolesystem gjorde ved børn. Det tager nysgerrigheden fra dem. Systemet er i strenge kasser. Min ældste sagde, at han gerne ville lave mere, men fik at vide, at der ikke var mulighed for det i skolen. Alle børn skal lære det samme på den samme tid. Han kom hjem og var vred, ked af det og kedede sig i en grad, så han heller ikke gad lave noget særligt derhjemme. Så er det ikke skægt at gå i skole, siger kvinden.

Et venligt samfund

Familien besluttede derfor at flytte til Danmark, så de kunne hjemmeundervise deres børn. Men hvor i Danmark? Valget faldt på Bornholm. Her er der nemlig et stort samfund af hjemmeundervisende familier. Det betød noget, fordi der så var mulighed for at mødes med andre familier i løbet af dagen.

– Den største grund til, at vi kom til Bornholm, var, at vi gerne ville være sammen med andre hjemmeundervisere hele dagen. Vi ville ikke bare sidde derhjemme og holde vores børn væk fra verden. Vi ville have vores børn ud i verden – de skulle være i samfundet og møde alle mulige slags mennesker, siger kvinden.

Der blev da også taget godt imod familien på Bornholm.

– Alle er meget venlige og forstående. Her er alle mulige holdninger til undervisning og baggrunde repræsenteret, men alle respekterer hinanden. Folk er også meget hjælpsomme. Du skal bare sige, hvad du har brug for, og så er der altid nogen, der vil hjælpe, fortæller kvinden.

Mange flytter til Bornholm

Udover at være ulovligt i Sverige, er hjemmeundervisning også forbudt i Tyskland, og i Holland er det heller ikke let at få lov til. Derfor er der en del udlændinge blandt de bornholmske hjemmeundervisende familier.

– Her er mange tyskere, og jeg tror, at her er seks familier fra Holland – og endnu flere fra Sverige. Og så er der danskere, der kommer fra resten af Danmark. Fordi selvom der også er mange hjemmeundervisere der, så er de spredt mere ud over landet. Her er vi så mange, at det er let at lave legeaftaler og ses, fortæller kvinden.

Hjemmeundervisning var egentlig tilladt i Sverige, men blev ved en ændring af landets skolelov i 2010 forbudt i de fleste tilfælde.