Kaas: Lejrskolerne er vigtige

Kaas: Lejrskolerne er vigtige
LEDER | 18. SEP 2023 • 05:30
Tommy Kaas
Digital chef
LEDER
18. SEP 2023 • 05:30

Det kan blive en rigtig grim historie for Bornholm, hvis faldet i antallet af lejrskoleelever fortsætter.

Lørdagens historie om et dramatisk fald i antallet af lejrskoleelever på et par af Bornholms allerstørste trækplastre for den slags, Natur Bornholm i Aakirkeby og middelaldercentret i Østerlars, er dårligt nyt for turismen. Og den kan have fatale følger for dele af et erhverv, som i forvejen kæmper og kæmper.

Ser man på de kolde tal, så har lejrskolebørnene tidligere udgjort op mod 15.000 af de i alt 37.000 årligt besøgende på middelaldercentret. De udgør med andre ord en meget stor andel af selve overlevelsesgrundlaget for centret. I år er de nede omkring 8.000.

På Natur Bornholm er faldet ikke helt så markant, men til gengæld kan udviklingen have store konsekvenser for sæsonerne på begge de to store attraktioner.

Årsagen er angiveligt de faldende budgetter på skoleområdet, som det altså ikke kun er skolerne på Bornholm, der slås med. Rundt om i landet bliver der nemlig også skåret i finanserne, og det har blandt andet den konsekvens, at der bliver brugt færre penge, når eleverne tager på tur.

Positivt er det jo lige nu, at antallet af lejrskoleelever ikke ser ud til at falde, og Bornholm kan forhåbentlig fastholde sit ry som et sted, man som skolebarn på Sjælland, i Jylland eller andre steder i landet tager til, og hvor mindet fra turen i 7. klasse lever hele livet. Men det er jo et problem, hvis der bliver markant færre penge at rutte med, når børnene skal tilbydes et forhåbentlig tætpakket og spændende program i løbet af deres tur.

Det stiller store krav til vores kulturinstitutioner, og Natur Bornholm, middelaldercentret og alle de andre må virkelig gøre sig umage for at stykke et tilbud sammen, som man bare ikke kan sige nej til. Måske skal der også søges yderligere finansiering til formidling målrettet det her segment af besøgende – området er støttet allerede nu – men med en større portion undervisningsmidler kan man forhåbentlig sætte deltagerprisen for lejrskolerne ned og på den måde holde besøgstallet oppe.

Lige nu er der slået alarm – lad os håbe, at der er gode løsninger på vej, for et indhug i åbningstiden gør ikke kun ondt på det samlede tilbud på Bornholm – det fjerner også vigtige arbejdspladser fra vores samfund.

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.