Indtægt på 10 kr. bliver til tab på millioner

SYNSPUNKT | ABONNENT | 24. JUL 2022 • 15:30
Af:
Martin Tidsvilde
spidskandidat for Lavere skatter
afgifter
Dyndegårdsvej 21
Aarsballe
SYNSPUNKT | ABONNENT
24. JUL 2022 • 15:30

Vi kan lære meget af de gratis færgebilletter under coronaen frem for at øge turistskatten, mener Martin Tisvilde.


Claus Larsen-Jensens skriver i lederen den 15. juli, at man kunne indføre en ”lille” afgift på 10 kroner pr. overnatning på Bornholm. Det bliver til 40 kroner pr. dag for en familie på fire, og er de her i 14 dage, bliver det til 560 kroner som man altså skal betale ekstra for at holde ferie på Bornholm, dertil kommer både forslaget om parkeringsafgift, der også på 14 dage kan løbe op i omkring 500 kroner, og så må vi ikke glemme den udgift, der er uundgåelig, nemlig færgen.

Prøv at lave et lille regnestykke. Hvad vil det koste en familie fra København at holde ferie på Bornholm, eller at tage til Marielyst på Falster. Hvis overnatningerne er nogenlunde det samme, vil de allerede uden de tåbelige forslag skulle betale cirka 1400 kroner for færgen, og brændstof med de nye høje benzinpriser vil en tur fra Køge til Marielyst blive ca. 400 kroner retur, altså er en ferie til Bornholm lige nu cirka 1000 kroner dyrere, og så har man på Marielyst meget bedre badevand, da der ikke er kloakudløb ved eller på stranden. Bornholm har klipper og dermed et landskab, man ellers ikke har i resten af Danmark. Men ønsker man en afslappende ferie på stranden, er det bedre at tage til andre steder i Danmark og også billigere.

Med de dårlige forslag, der nu er fremlagt, vil det blive 2000 kroner dyre at holde ferie på Bornholm i 2023.

I 2021 var der et ekstra tilskud til færgerne mellem alle danske øer, og det betød, at man fik langt flere turister til Bornholm, for nu var det jo gratis for alle gående og cyklister samt handicappede i bil at komme til øen. Det gav et stort opsving i turismen på øen. Nu det er væk. Kan man se et større fald af de danske turister?

Et måske meget bedre ”spareforslag” ville være at tage et møde med indenrigsministeriet, når nu denne turistsæson er ovre, hvor man så kan fremlægge de tørre tal for turismen på øen, når der er tilskud til gående og cyklister, og når det ikke er. Staten får glæde at den øgede moms ved øget aktivitet, så det vil nok være gratis for dem, at give et sådant tilskud permanent.

Når nu øen har mistet yderligere fiskeri, kunne det være en måde at kompensere på, så vi får en lidt bedre økonomi generelt.

Man kan ikke løse et kommunalt overforbrug ved at lade andre betale. De finder let et andet sted at holde deres ferie uden afgift, og bagefter vil man bare stå med et endnu større underskud. Så disse forslag vil bringe budgettet for 2024 i laser og pjalter, fordi man ikke tager de beslutninger, som er nødvendige nu.

Ved valget i 2021 var de fleste partier enige om ikke at bruge penge på at samle rådhus aktiviteterne. Men efter valget lavede man så alligevel et forslag om at samle aktiviteterne. Den beslutning har kostet unødvendige penge til projektering, der nu er medvirken til yderligere besparelser på ellers meget vigtige områder. Det er netop sådanne tåbebeslutninger, man skal undgå. Socialdemokrater har det godt med at bruge andres penge, men lad os så håbe på, at resten af byrådet ikke lader sig overtale til disse tåbeligheder.

Netop rabatten på færgen, som jo var en lille beløb pr. person, viste, at en lille tue kan flytte et stort læs. Men det gælder jo begge veje!

Man skal huske på, at det er nemt af jage folk væk fra øen. Men det tager så flere år bagefter at rette op på fejlen, da et dårligt omdømme kræver mange ressourcer at ændre. Mens det kun koster få penge at bevare det.