Genskab vandnatur i havet og på land

SYNSPUNKT | ABONNENT | 22. MAJ 2024 • 15:30
Af:
Andreas Grosbøll
kandidat til Europa-Parlamentet for SF
SYNSPUNKT | ABONNENT
22. MAJ 2024 • 15:30

SFs lokale EU-kandidat Andreas Grosbøll er bekymret for vandmiljøet.

Økosystemet i Østersøen er brudt sammen. Iltsvindet dækker i øjeblikket et område på over syv gange Bornholms areal og fiskebestande kollapser. I praksis er Østersøen omkring Bornholm død. Det kan vi heldigvis gøre noget ved, selvom udsigterne til at se effekterne af en sådan indsats vil lade vente på sig og ikke manifestere sig i vores levetid. Men i stedet for at handle er reaktionerne fortsat oftest at pege på alle andre og sige, at det er deres skyld eller kræve, at der er alle andre, der skal gøre noget først.

Hvorfor sker det?

Den overordnede årsag til elendigheden er, at vi alt for længe har udledt alt for mange næringsstoffer. Det intensive landbrug på Bornholm udleder flere næringsstoffer pr. hektar end resten af de danske landmænd og over dobbelt så meget som resten af landene omkring Østersøen. Så fire fingre peger altså på os selv her på vores lille, skønne ø.

Hvad kan EU gøre?

Vi skal have genoprettet økosystemet, og i den sag er det ikke helt dumt at føste lid til EU. Eksempelvis kræver EU's vandrammedirektiv, at både ferskvandsområder og havet skal være i såvel økologisk som kemisk god tilstand, men flere af medlemslandene nøler med at opfylde direktivets krav. Danmark er så et af de lande! Danmark er meget langt fra at have opfyldt direktivets kravog har fået udsættelser i flere omgange. Det er jo noget hyklerisk, når både landbrug og politikere slår på, at vi ikke skal gå enegang med højere miljøkrav i Danmark for ikke at stille dansk landbrug i en dårligere konkurrencesituation. Men vi vil jo ikke engang indfri de aftaler, der allerede er indgået.

En afgørende forudsætning for genopretningen af vores lokale økosystem er, at udledningen af næringsstoffer – kvælstof og fosfor – reduceres drastisk, og de altovervejende krav skal rettes til landbruget. Generelt i Danmark er landbruget kilden til 70% af de udledninger, der skaber iltsvindet i vores sunde og bælter – og altså også Østersøen.