V-politiker er 'rigtigt glad' for, at minister overvejer at fremrykke evaluering
– Jeg håber, at man lynhurtigt vil klæde Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm på til at deltage i drøftelserne, siger Peter Juel-Jensen. Arkivfoto: Jacob Jepsen

TRANSPORT | BORNHOLM | GRATIS
7. SEP 2021 • 14:31
Torben Østergaard Møller
Journalist

V-politiker er 'rigtigt glad' for, at minister overvejer at fremrykke evaluering

Al kommunikation er svær, og da det bornholmske folketingsmedlem Peter Juel-Jensen (V) tirsdag formiddag gik fra et møde, som begyndte klokken 8 og sluttede 45 minutter senere, med dele af forligskredsen bag besejlingen af Bornholm og deriblandt trafikminister Benny Engelbrecht (S), var det med denne opfattelse:

Ministeren afviste at fremrykke den midtvejsevaluering af færgeforliget, som er planlagt til at finde sted i 2023.

Peter Juel-Jensen har presset på for at fremrykke evalueringen under indtryk af de kapacitetsproblemer, der har været på både gods- og passagersiden, hvorfor det ærgrede ham, at hans forslag blev afvist – men og efter alt at dømme er slaget faktisk ikke tabt endnu.

Bornholms Tidende har nemlig været i kontakt med Trafikministeriet,hvorfra meldingen lyder, at der ikke er taget en beslutning om, hvorvidt evalueringen af Bornholmslinjens besejling af Bornholm skal fremrykkes eller ej.

Transportministeriet oplyser således, at Benny Engelbrecht endnu ikke har besluttet noget, men at afgørelsen falder inden for et par uger, og inden da vil han drøfte sagen yderligere med forligskredsen.

– Dét er andre toner, end da vi skiltes på Christiansborg, lyder Peter Juel-Jensens umiddelbare reaktion, da Bornholms Tidende forelægger ham ministeriets svar.

– Men det glæder mig selvfølgelig rigtig meget.

Og dit indtryk på mødet var, at ministeren sagde nej til at fremrykke evalueringen?

– Det var mit indtryk, at han ville vente med evalueringen, til han satte sig ved det store bord, hvor der skal diskuteres infrastrukturaftale 2035. Han ville indkalde til møder i efteråret, og så kunne man tidligst skyde sådan en aftale af sted til næste år. Men drøftelserne skulle altså foregå ved det store bord, hvor man ikke kunne sige, hvad der kom først, og hvad der kom sidst.

Lynhurtigt

Men ifølge ministeriet vil transportministeren altså beslutte sig om et par uger i forhold til fremrykning af evalueringen, hvad siger du til det?

– Jamen, så er jeg rigtig glad! Det er ny viden for mig, for det er ikke det, der var konklusionen på vores møde. Men jeg håber, at man lynhurtigt vil klæde Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm på til at deltage i drøftelserne.

På mødet tirsdag morgen deltog fire af de partier, der står bag færgeforliget, nemlig Socialdemokratiet (repræsenteret af ministeren), Venstre (ved Peter Juel-Jensen), Dansk Folkeparti og de konservative.

– Og Dansk Folkeparti og de konservative var meget på linje med mig i forhold til, at der brug for en hurtigere midtvejsevaluering, siger Peter Juel-Jensen.

– Mens min opfattelse altså var, at ministeren ønskede at tage evalueringen af Bornholm med til de store infrastrukturforhandlinger.

Politikeren gør det klart, at han mener, at kapacitetsproblemerne på færgerne lægger et låg på Bornholms udvikling.

Og han ærgrer sig over, at de tre sidste partier i færgeforliget ikke deltog i dagens møde, altså Liberal Alliance, SF og de radikale.

– De burde også være mødt op til mødet og have talt Bornholms sag, det troede jeg, vi stod sammen om, siger han.Flere nyheder