Ungeråd støtter protest på campus

Ungeråd støtter protest på campus
Privat foto
NOTITS | 10. FEB 2024 • 18:36
NOTITS
10. FEB 2024 • 18:36

I denne version af artiklen er der tilføjet en kommentar fra rektor for de gymnasiale uddannelser Maya Müller.

Elever på Campus Bornholm er utilfredse med, at en linje er nedlagt på htx-forløbet. Gymnasierektor forstår frustrationen, men påpeger også de økonomiske realiteter.

Et nedlagt linjefag på htx fik fredag nogle elever til i protest at dække det banner i Campus Bornholms centrale hal, som fortæller, at her kan man læse htx, til med et protestflag, hvorpå der stod "HTX – fremtiden slutter her!".

Det fortæller Amar Dlakic, formand for Bornholms Ungeråd, til Tidende, idet han også oplyser, at eleverne forsøgte at indgå en dialog med den nye rektor for de gymnasiale uddannelser, Maya Müller, og ligeledes har taget kontakt til en jurist i Undervisningsministeriet.

Amar Dlakic udsendte lørdag eftermiddag en pressemeddelelse, hvori han på vegne af ungerådet skriver:

"Ungerådet er i løbet af de seneste uger blevet bekendt med et lokalt problem, som vi gerne vil adressere. De unge mennesker, der i dag går på htx på Campus Bornholm, føler sig uretfærdigt behandlet og ikke-inkluderet, efter de fandt ud af, at deres drømme og forhåbninger ville blive nedprioriteret med afskaffelsen af et af de adgangsgivende linjefag.

Eleven Eskild Aae Petersen, som går i 2. CY fortæller også følgende til os (altså til ungerådet, red.):

"Som elev forstår man ikke denne nedprioritering af de naturvidenskabelige uddannelser i udkantsdanmark, gør du?".

De uddannelsesmæssige rammevilkår på tværs af alle uddannelser skal kunne rumme forskellige muligheder og chancer for at have indflydelse på elevernes videre forløb efter gymnasiet. Bornholms Ungeråd mener dog, at nogle af disse muligheder for selvbestemmelse og muligheden for selv at kunne have indflydelse på sit videre liv, ikke er blevet imødekommet.

De unge mennesker, som dette går ud over, føler sig overset og manipuleret. Ungerådet har altid og vil forsat kæmpe for, at Bornholm har et inkluderende uddannelsesmiljø samt et miljø, hvor unge trives, og hvor unge ikke føler sig nødsaget til at rejse til storbyerne for at kunne tage en uddannelse, som de føler er optimal for dem".

Skriver altså Amar Dlakic, som slutter sin pressemeddelelse af med denne svada fra Eskild Aae Petersen:

"I politikernes beslutninger om ikke at yde yderligere tilskud til yderkommunernes gymnasier synes de at glemme, at det er vores fremtid og drømme, der er på spil, ikke blot statistikker på et papir. Derfor opfordrer vi på det kraftigste til, at det vedtages ved lov, at yderkommunernes gymnasier skal have flere penge mellem hænderne".

Økonomien

Til Tidende oplyser Maya Müller, at hun godt kan forstå, at eleverne synes, det er frustrerende.

– Men til gengæld kan jeg ikke forstå, at de ikke kan forstå, hvorfor vi er nødt til at gøre, som vi gør, siger hun.

– Sagen er jo, at hvis vi opretholder et hold med kun ganske få elever, så går de penge, det koster, jo fra alle de andre elever. Har vi hold med færre end 23-24 elever, løber det ikke rundt. Og der var kun ni elever, der havde søgt det linjefag, som vi nu har været nødt til at nedlægge. Men som sagt: Jeg forstår godt elevernes frustration, og at de er ærgerlige over det.

Gymnasierektoren påpeger også, at der er en grundlæggende problemstilling i forhold til, at Campus Bornholm ikke modtager udkantsmidler.

– Vi vil rigtig gerne holde hånden under htx og mener også, at vi har et ansvar for at have htx på Bornholm, siger hun.

– Det kan bare være svært at få det til at hænge sammen rent økonomisk.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 22-02-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Torsdag eftermiddag, fredag morgen: Gode priser efter midnat. Gode som i meget, meget, meget lave. Mellem kl. 00 - 06 koster el 1,45 kr./kWh alt inkl. i gennemsnit. Det er cirka 2,45 kr./kWh billigere end kogespidspriserne kl. 17-18-19-20. Så flyt dit forbrug og få en yderligere besparelse. Opdateret kl. 13.14. Næste opdatering kl. 00.14.

Bornholms energi og forsyning