Ikke udsigt til anden parkeringsløsning ved tidligere gymnasium
Parkering er det store stridspunkt i forhold til planerne om at bygge boliger i det tidligere gymnasium i Rønne, men på det punkt bliver der næppe lavet om på lokalplanforslaget, inden det bliver vedtaget politisk. Arkivfoto: Berit Hvassum

8. JUN 2021 • 11:44 • AF HENRIK NIELSEN • GRATIS

Ikke udsigt til anden parkeringsløsning ved tidligere gymnasium

BYGGERI

Lokalplanen for bygmester Kim Christiansens boligprojekt i det tidligere gymnasium i Rønne er inde i sin afgørende fase, og umiddelbart ser det ikke ud til, at høringsperioden medfører nogen større ændringer. Det er i hvert fald indstillingen fra den kommunale administration til politikerne.

I høringsperioden har regionskommunen modtaget 11 høringssvar, hvor der især udtrykkes bekymring for den fremtidige parkeringssituation og for indsigtsgener for nogle naboejendomme.

Det fremgår af økonomi-, plan- og erhvervsudvalgets dagsorden.

Få berørte personer

Som det tidligere har været fremme, så er der bekymring for antallet af parkeringspladser i projektet, som indeholder 45 parkeringspladser til 65 boliger. Indsigerne anser det for usandsynligt, at kun to tredjedele af beboerne i af de kommende lejligheder skulle have en enkelt bil. Der peges også på, at gæster til de kommende beboere har brug for plads til parkering. Af høringssvarene fremgår det også, at naboerne allerede i den nuværende situation oplever, at parkeringstrykket i kvarteret er meget højt.

Ifølge den kommunale administration er der i høringsfasen ikke fremkommet nye oplysninger vedrørende trafik i forhold til den seneste sagsfremstilling og det grundlag, som der er udarbejdet trafikanalyse ud fra. I lokalplanforslaget står der, at planen vil påvirke parkeringsmulighederne i de omkringliggende gader og have negativ konsekvens på parkeringsmulighederne i Provstegade og Skolestræde, men at det vil berøre et lille, lokalt område med få berørte personer.

Støjgener fra festsal

Administrationen anerkender, at det foreliggende forslag til lokalplan vil medføre markante indbliksgener hos enkelte naboer. Administrationen er i dialog med de pågældende med henblik på at blive enige om afbødende foranstaltninger tilpasset den enkelte nabobeboelse.

Det er administrationens forventning, at naboernes eventuelle udtalelser om løsningsforslag vil foreligge ved kommunalbestyrelsens møde den 24. juni, hvor lokalplanen er til endelig vedtagelse. Det er afgørende, da en myndighed ifølge forvaltningsloven ikke må træffe afgørelse i en sag, før de berørte parter har haft lejlighed til at udtale sig.

Forstyrrelse af facade

I enkelte høringssvar udtrykkes der bekymring for den fremtidige anvendelse af gymnasiets festsal, men eventuelle støjgener fra brugen af salen kan ikke reguleres i en lokalplan. De reguleres af Ordensbekendtgørelsen. For at komme bekymringen i møde foreslår administrationen, at der tilføjes en lokalplanbestemmelse om, at festsalen ikke må udlejes eller på anden måde benyttes til formål, der ikke er direkte knyttet til lokalplanområdets anvendelse til helårsbolig­formål­.Facaden ud mod Storegade, hvor det er planen at etablere fire altaner. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Rønne Byforening kritiserer muligheden for at etablere altaner på det mønstrede murværk på bebyggelsens facade i Storegade. Ifølge administrationen er det foreliggende forslag med fire altaner på 1. sal et kompromis mellem ønsket om at kunne etablere attraktive, moderne boliger og ønsket om at gøre mindst mulig skade på facadens bevaringsværdige kvaliteter. Men den anerkender, at altanerne unægtelig vil forårsage forstyrrelse på den eksisterende, arkitektonisk helstøbte facade.SENESTE NYHEDER

12. JUN 2021 • 09:00 • GRATIS
Brand på mark ved Ølenevej
12. JUN 2021 • 08:40 • GRATIS
Slåskamp og spritkørsel i Snogebæk
12. JUN 2021 • 08:30 • GRATIS
Kørte med narko i blodet
12. JUN 2021 • 07:05DEBAT
Leder: Stygge sager

MEST LÆSTE BORNHOLM

10. JUN 2021 • 15:07 • GRATIS
Dykkere leder efter Nicki
10. JUN 2021 • 15:38 • GRATIS
Venstre stiller to nye op
Brand på mark ved Ølenevej
12. JUN 2021 • 09:00 • GRATIS

Brand på mark ved Ølenevej

Slåskamp og spritkørsel i Snogebæk
12. JUN 2021 • 08:40 • GRATIS

Slåskamp og spritkørsel i Snogebæk

Kørte med narko i blodet
12. JUN 2021 • 08:30 • GRATIS

Kørte med narko i blodet

Bornholms Tidende
Nørregade 11-19
DK-3700 Rønne
CVR Nr: 35244115

Tlf.: 5690 3000
E-mail: Redaktionen

Chefredaktion
Nanna Krogh (konstitueret chefredaktør)
nk@bornholmstidende.dk

Direktion
Kim Eland (adm. direktør)

Webmaster: Webmaster

Kontakt
Kontakt os
Abonnementsbetingelser
Cookie og privatlivspolitikHotline
Har du et tip eller hastende
redaktionelle henvendelser uden
for kontortid er du velkommen til at bruge linket her:Tip avisen.

© Copyright 2021 Bornholms Tidende.