Hasle Byting: Glædeligt med renovering af Toftegården
Plejehjemmet Toftegården fra 1974 står nu til at blive bevaret og renoveret. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

KOMMMUNEBUDGET | HASLE | GRATIS
2. SEP 2021 • 13:08
Holger Larsen
Journalist

Hasle Byting: Glædeligt med renovering af Toftegården

– Det var vel ventet, at man ville udsætte byggeriet af et plejecenter. Men når det bliver pillet helt af, er det glædeligt, at man sætter penge af til renovering på Toftegården, siger Kaj Erik Mortensen, formand for Hasle Byting som en kommentar til torsdagens budgetforlig for 2022.

"Fremtidens plejebehov er usikre. Derfor afsættes midler til at renovere plejehjemmet Toftegården i Hasle. Samtidig aflyses planerne om bygning af Plejecenter Bykær i Hasle", står der i budgetforligsteksten.

Der er i første omgang afsat 1,9 millioner kroner på 2022-budgettet til renovering af Toftegården. Kommunens Ejendomsservice har tidligere vurderet, at en komplet istandsættelse af plejehjemmet i Hasle løber op i 42 millioner kroner.

Men når der nu ikke kommer et nyt plejecenter, som var planlagt til at rumme 60 boliger mod Toftegårdens 36, så ser man i Hasle gerne andet byggeri til ældre, men også til andre:

– Bytinget har overfor kommunen rejst problemet med, at der mangler byggemodnede grunde i Hasle, og der mangler forskellige boligformer som bofællesskaber.

– Vi føler i Hasle, at det haster med at komme i gang med at skabe nogle flere boligmuligheder. Vi har brug for at komme videre med tilflytningen, og vi har indtryk af, at mange gerne vil til Hasle. Vi håber, at man vil gøre det let for bygherrer at komme i gang med projekter, siger Kaj Erik Mortensen.Flere nyheder