Flere vælger privatskoler eller hjemmeundervisning

Samlet opgørelse over elevtallet 2023. Kilde: BRK
NOTITS | 4. OKT 2023 • 15:50
NOTITS
4. OKT 2023 • 15:50

Det samlede elevtal på Bornholm er det seneste år faldet med 136 elever. Faldet er størst på de almene undervisningstilbud, mens flere tilvælger hjemmeundervisning eller fri- og privatskolerne.

Der er færre elever på Bornholms grundskoler end for et år siden.

Det viser Bornholms Regionskommunes årlige opgørelse over elevtallet på skolerne.

Her fremgår det, at der per den 5. september 2023 er 3.812 elever, mens der på samme tidspunkt i 2022 var 3.948, hvilket svarer til et fald på 3,44 procent i antal elever i den skolepligtige alder. Faldet afspejler ifølge en pressemeddelelse fra regionskommunen den demografiske udvikling på øen, hvor der ses et stadigt fald i antallet af børn og unge mellem 5 og 15 år til og med år 2025.

På folkeskolens almenundervisningstilbud, der udover 0. til 9. klasse inkluderer 10. klasseskolen, er antallet af elever samlet faldet med 161 elever, mens det på fri- og privatskolerne er faldet med 13 elever. Det betyder samtidig, at antallet af elever på fri- og privatskoler nu udgør 34,71 procent af det samlede elevtal, hvilket er lidt mere end sidste år, hvor andelen udgjorde 33,84 procent.

Størst fald på Hans Rømer Skolen

Samtlige af de bornholmske folkeskoler oplever en nedgang i elevtallet, og den største procentmæssige nedgang findes på Hans Rømer Skolen i Aakirkeby, hvor elevtallet er faldet med 10,89 procent.

Ifølge regionskommunen er det fordelt på flere af skolens årgange, og der vurderes ikke at være en særskilt årsag. Det tilføjes dog, at der er gået to 9. klasser ud pr. 31. juli 2023, mens der kun er oprettet en 0. klasse på skolen pr. 1. august 2023.

Slutteligt bemærkes det, at der fortsat er en tendens til, at flere elever bliver hjemmeundervist. Således ses en stigning på 26 hjemmeunderviste elever fra 5. september 2022 til 5. september 2023, svarende til en stigning på 36,62 procent. De i alt 97 hjemmeunderviste elever udgør dermed 2,54 procent af det samlede elevtal i grundskolen på Bornholm, oplyser regionskommunen.


Samlet opgørelse over elevtallet 2023. Kilde: BRK