Udvalg: Ikke bæredygtigt med traditionel rutekørsel i små byer

NOTITS | 4. JUN 2024 • 14:13
Af:
/ritzau/
NOTITS
4. JUN 2024 • 14:13

Mere lempelige rammer for privat betalt kørsel på landet kan være løsning på mobilitetsproblem ifølge udvalg.

Det er hverken økonomisk eller klimamæssigt bæredygtigt at løse transportbehov i tyndere befolkede områder i Danmark alene med de traditionelle rutebundne løsninger som eksempelvis rutebusser.

Det konkluderer Helga Theil Thomsen, der er formand for regeringens ekspertudvalg om kollektiv mobilitet, i første delrapport fra udvalget.

– Der er behov for også at bringe andre transportløsninger i spil i særligt landdistrikterne og i de mindre byer. Det kan både være løsninger, der er mere fleksible og brugerdrevne løsninger, siger Helga Theil Thomsen, der er tidligere trafik- og plandirektør i Vejdirektoratet, i en pressemeddelelse fra Transportministeriet.

Den første delrapport fra udvalget anbefaler ikke direkte nye løsninger. Det vil først ske i senere rapporter.

Men delrapporten tirsdag indeholder et idékatalog. Her lyder det blandt andet, at en løsning kunne være mere lempelige rammer for privat betalt kørsel på landet.

Ekspertudvalget for kollektiv mobilitet blev nedsat i maj 2023 af transportminister Thomas Danielsen (V).

Han har tirsdag modtaget den første rapport på et pressemøde på Lemvig Station.

– Flere steder i landet kan vi ikke være den kollektive transport bekendt, som den er i dag. Det hjælper ikke at male vinduer på et hus, der slår revner, siger Thomas Danielsen på pressemødet.

Tidligere har transportministeren ikke ville afvise et comeback til kørselstjenesten Uber i Danmark.

I februar sagde han til Politiken, at personbiler skal fylde mere i dele af den kollektive transport, som ellers er blevet løst af busser eller tog. Han erklærede sig åben over for at diskutere alle modeller, der kan fragte borgere uden egen bil rundt i landet.

På pressemødet bliver han spurgt ind til den sag.

– Vi skal se på de muligheder, der er for at sikre så meget og så god kollektiv mobilitet som overhovedet muligt, siger Thomas Danielsen.

Ifølge ekspertudvalget har cirka 180.000 borgere slet ikke adgang til et busstoppested eller en togstation inden for knap tre kilometer–

– De har langt til de kollektive transportløsninger. Der er ikke noget mærkeligt i det. I landdistrikterne og de mindre byer spiller den kollektive transport en mindre rolle. Og det er især børn og unge, der fylder i den, siger Helga Theil Thomsen på pressemødet.

I fase to skal ekspertudvalget arbejde med prisfastsættelse og driftsøkonomi i den kollektive transport, inden fase tre vil indeholde udvalgets anbefalinger. De to sidste rapporter vil komme inden årets udgang.