Stormfloden betød første aflysning med Hammershus

Stormfloden betød første aflysning med Hammershus
Hammershus måtte for første gang siden driftsstarten i 2018 give fortabt, da stormfloden ramte. Arkivfoto: Henrik Nielsen
NYHED | ABONNENT | 7. NOV 2023 • 19:00
NYHED | ABONNENT
7. NOV 2023 • 19:00

Stormfloden den 20.-21. oktober medførte, at Bornholmslinjen indsatte Povl Anker på otte enkeltture som erstatning for i alt 20 aflyste enkeltture med hurtigfærgerne mellem Rønne og Ystad – på Køgeruten måtte også Hammershus give op.

På grund af stormfloden den 20.-21. oktober blev der aflyst 20 enkeltture på Rønne-Ystad med hurtigfærgerne, og Povl Anker blev indsat på otte enkeltture som erstatning.

Dertil kommer, at kraftigt forhøjet vandstand i Køge Havn betød, at to enkeltture med M/F Hammershus måtte aflyses på ruten Rønne-Køge, og det er første gang siden driftsstart i september 2018, at den færge har måttet aflyse, hvilket dog også var forårsaget af, at autofortøjningsanlægget var brudt ned, da det stod under vand.

Det oplyser Bornholmslinjen i sin månedsrapport for oktober 2023 om færgebetjeningen af Bornholm på ruterne Rønne-Ystad og Rønne-Køge.

Af rapporten fremgår det, at der på Rønne-Ystad i oktober var i alt 20 aflysninger begrundet med ekstremt vejrlig, hvilket altså vil sige, at kun var stormfloden, der afstedkom, at hurtigfærgerne ikke kunne komme af sted i løbet af måneden.

Statistikken for hele året til og med oktober fortæller, at der har været samlet 94 aflysninger, idet august ligger i toppen med 30 aflysninger stærkt forfulgt af februar med 28. Fra april til maj (begge måneder inklusive) og i september var der ingen aflysninger grundet vejrliget, men i maj var der én og i juni fire aflysninger grundet anden ikke nærmere angivet årsag.

Sammenlagt har rederiet på ruten til og med oktober i år sejlet 3.189 ture, idet der grundet vejret har været en andel af aflysninger på 2,9 procent og af andre årsager 0,2 procent aflysninger.

Alene i oktober ankom færgen rettidigt (med en maksimal forsinkelse på 10 minutter) ved 89,3 procent af afgangene, hvilket ligger ganske tæt på rettidigheden set over hele året til og med oktober, idet den ligger på 90,5 procent. Værst så det ud i september, da kun 82,6 af ankomsterne var rettidige, mens januar topper med 97,1 procent.

Ser man på udviklingen i antallet af overførte passagerer, personbiler, busser, lastbiler og løstrailere på ruten Rønne-Ystad i forhold til samme periode året før – altså januar til oktober, begge måneder inklusive – så fremgår det, at passagerantallet er gået frem med 2,5 procent, personbiler med 2,6 procent, busser med 9,1 procent og lastbiler med 11,2 procent, mens løstrailere er faldet med 15,3 procent.

Flere passagerer

I faktuelle tal for oktober 2023 sammenlignet med oktober 2022 ser det således ud (med ændringen i parentes og 2023 som første tal):

Afgange: 272 mod 296 (-8,1 pct.).

Personbiler: 39.814 mod 39.642 (0,4 pct.).

Passagerer: 133.918 mod 132.856 (0,8 pct.).

Busser: 301 mod 297 (1,3 pct.).

Lastbiler: 370 mod 327 (13,1 pct.).

Løstrailere: 180 mod 188 (-3,9 pct.).

Tilsvarende kan man se på hele året, altså januar til oktober sammenlignet med sidste år:

Afgange: 3.181 mod 3.311 (-8,1 pct.).

Personbiler: 460.103 mod 448.305 (2,6 pct.).

Passagerer: 1.590.497 mod 1.552.375 (2,5 pct.).

Busser: 3.732 mod 3.420 (9,1 pct.).

Lastbiler: 3.827 mod 3.442 (11,2 pct.).

Løstrailere: 1.698 mod 2.005 (-15,3 pct.).

Tager man Køge-ruten er det markant, at antallet af personbiler er faldet med 11,1 procent, nemlig fra 23.423 og til 20.821.

Til gengæld er tallet af busser steget med 57,1 procent, hvilket dog dækker over små tal, nemlig fra 28 og til 44.

Samlet set er antallet af afgange mellem Rønne og Ystad samt Rønne og Køge set i forhold til i 2022 gået ned med 3,4 procent, nemlig fra 3.914 til 3.786.

Til gengæld er antallet af passagerer steget med 2,2 procent fra 1.624.285 til 1.659.618 og antallet af personbiler med 1,9 procent, nemlig fra 471.728 og til 480.924.