Mangler udstyr: Ikke klar til brand i elbusser

Mangler udstyr: Ikke klar til brand i elbusser
Natten til onsdag den 6. september måtte Beredskab Fyn assistere kollegaerne i Trekantområdets Brandvæsen. Foto: Beredskab Fyn
NYHED | ABONNENT | 15. SEP 2023 • 05:30
NYHED | ABONNENT
15. SEP 2023 • 05:30

Bornholms Brandvæsen er i øjeblikket ikke rustet til at slukke brande i de elbusser, der står til at ankomme til Bornholm sidst på året. Man er dog i gang med at undersøge mulighederne for indkøb. Indtil da må brandvæsnet kalde på hjælp fra det øvrige Danmark, hvis uheldet er ude.

De første elbusser er på vej til Bornholm og ankommer sidst på året - og senest i den spæde start af det nye år. Men skulle der gå ild i en af busserne, eller elbiler i øvrigt, så er Bornholms Brandvæsen ikke rustet til at slukke branden, da man ikke har det rette udstyr. Det oplyser beredskabschef Louise Lyng Bojesen til Bornholms Tidende.

Beredskabet har haft sagen oppe på et møde i det politiske natur-, miljø- og planudvalg, hvor det blev gjort klart, at det er en udfordring. Her blev der, ifølge beredskabschefen, bevilget 'lidt midler' til at købe nyt udstyr. Nu er man så i gang med at afsøge markedet for at finde ud af, hvilket udstyr brandvæsnet skal købe, og hvilke slukningsmetoder der skal anvendes. Konkret kigger man på fire forskellige modeller.

– Hvilken en vi kommer til at gå med, ved vi ikke helt endnu, for det kommer også an på, hvad det er for nogle busser: Hvor sidder batteriet? Sidder det i taget eller i undervognen? Så der er nogle ting, vi skal være helt sikre på, siger Louise Lyng Bojesen.

Hun fortæller videre, at det også handler om, at der stadig foregår mange undersøgelser i Beredskabsstyrelsen og andre myndigheder, hvor slukningsmateriellet bliver testet.

Men I ved vel allerede nu, hvad det er for nogle elbusser, der kommer nu her. Har I ikke kunnet købe materiel ud fra den viden?

– Vi har i hvert fald ikke valgt det ud fra den viden. Jeg ved ikke, om vi har fået den besked i beredskabet (om hvilken slags busser, der er tale om, red.), hvis jeg skal være ærlig, siger Louise Lyng Bojesen.

– Det er mærkeligt nok, men det er stadig et nyt område for alle beredskaber, tilføjer hun.

Skal bruge specialudstyr

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, der er et videncenter inden for brandsikkerhed og sikring, ved endnu ikke meget om brande i elbusser, da erfaringerne ikke er store. Men brandteknisk rådgiver Marcello Francati understreger, at batterier i elbiler- og busser er svære at slukke - og at røgen i høj grad er giftig.

– Der er jo beredskaber som indkøber helt specielt slukningsudstyr og i øvrigt har designet containere, hvor man kan drukne en bil i vand, fordi det er sådan, man slukker den, siger han.

I den sammenhæng er det dog vigtigt at påpege, mener Marcello Francati, at det i mange tilfælde ved brande i elbiler ikke er batteriet, der brænder - men noget andet i bilen.

– Det er enormt sjældent, at det er bilbatteriet, der brænder - men snarere overophedede bremser eller andet, som gør, bilen bryder i brand. Det vil være det samme med busser også, siger Marcello Francati.

Er det overhovedet muligt at slukke en ildebrand i en elbus med konventionelt slukningsudstyr?

– Jeg vil allerhelst sige nej: det er nærmest ikke muligt. Men når det er sagt, så vil man jo i det tilfælde gå ud og sikre sig, at branden ikke spreder sig. I løbet af ikke alt for lang tid brænder den ud af sig selv, siger han.

– De fleste beredskaber i dag er jo i gang med at anskaffe sig specielt slukningsudstyr til batterier, og så kan man jo slukke med det. Det er jeg sikker på, Bornholms Brandvæsen også får anskaffet sig i takt med, der kommer flere elbiler og elbusser, siger Marcello Francati.

Hjælp ovrefra nødvendig

Beredskabschef Louise Lyng Bojesen oplyser, at planen er, at det nye slukningsudstyr skal købes ind i år. Om det så når at blive leveret i år er mere usikkert.

– Men det er ikke sådan, at vi nøler meget på det. Vi ved godt, udfordringen er der. Men vi er i en proces, hvor vi afdækker og undersøger. Det er typisk sådan en fase, man er i, når det handler om nye teknologier, siger hun.

– Og så er der jo en eller anden respekt for, at der ikke bare er uanede økonomiske midler. Vi skal helst ikke købe noget, som ikke er det rigtige.

Så den økonomiske situation i kommunen betyder også noget?

– Det gør den da.

I planlægger at indkøbe materiellet i år. Tror du, I er klar med noget materiel, når de her nye busser kommer i drift?

– Det vil jeg helst ikke udtale mig om på nuværende tidspunkt. Vi stiler mod at være klar så snart som muligt, siger Louise Lyng Bojesen.

Skulle det nye slukningsmateriel ikke være nået til Bornholm i tide, og der opstår brand i en af elbusserne, som brandvæsnet ikke kan slukke med det eksisterende udstyr, er det nødvendigt at rekvirere hjælp ovrefra.

– Så vil vores indsats først og fremmest gå på at få evakueret og afspærret. Så må bussen brænde. Vores fokus er på at redde liv. Så vil det også handle om at undgå, at branden spreder sig - altså at sætte gang i afværgende foranstaltninger med det samme med alt det materiel, vi har. Det er ikke fordi vi ingenting har - vi kan jo noget, påpeger Louise Lyng Bojesen.

Men I vil være afhængige af hjælp ovrefra?

– Ja. I Danmark er der en aftale om, at man skal hjælpe hinanden i beredskaberne, hvis man har brug for det. Men det tager jo tid. Det er en lang tur. Men vi står jo ikke bare og kigger - så laver vi alt det, vi nu kan med det udstyr, vi har, siger beredskabschefen, der ligeledes oplyser, at Beredskabsstyrelsen i Allinge heller ikke har materiel til opgaven.

Assistance i Jylland

For lidt over en uge siden stod Trekantområdets Brandvæsen i en situation, hvor man måtte bede om hjælp fra kollegaerne i Beredskab Fyn. Der var opstået brand i to elbusser og to almindelige busser ved Fredericia Banegård, og det fynske beredskab rykkede således ud for at hjælpe med et helt nyt såkaldt slukningsspyd, som fungerer ved at fylde batterierne i både elbusser og elbiler med vand.

"Ved denne brand var slukningsspyddet med til at stoppe branden og spillede en afgørende rolle for at få branden under kontrol. Derfor er det et vigtigt redskab for Beredskab Fyn også i takt med den store stigning af elbiler- og busser", skriver Beredskab Fyn i en meddelelse om hændelsen på Facebook.

Færre brande i elkøretøjer

Men er der så større risiko for brand i en elbus end en konventionel en af slagsen, der kører på diesel? Det har Tidende ligeledes spurgt Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut om.

Svaret er, at der vil være færre brande i elbiler- og busser end i konventionelle, oplyser brandteknisk rådgiver Marcello Francati.

– Det vil sige, at brandfaren i eldrevne køretøjer er mindre end i konventionelle. Det er også sådan, hvis man laver en 1:1-sammenligning, siger han og eksemplificerer:

– Nogen vil med det samme sige: Selvfølgelig brænder elbiler mindre, for der er meget færre af dem. Men hvis du tager 100 elbiler og 100 almindelige biler, er der større risiko for at de konventionelle biler og busser brænder end de eldrevne køretøjer.

Hvad er årsagen til det?

– Vi skal huske, at der på dieselbusser og benzin- og dieselbiler er en forbrændingsmotor, hvor der reelt er noget, der skal brænde. En elmotor, hvor du jo ikke hælder brændstof på, men bruger strømmen, har mindre varmeudvikling, og dermed er der også mindre brandfare, siger Marcello Francati.

BAT's trafikchef, Niels Rasmussen, har tidligere oplyst, at de første elbusser kommer til Bornholm i løbet af november eller december - måske i januar. BAT er derfor i gang med at bygge ladeinfrastruktur ved stoppestedet på Rønne Havn.