Ældrerådet tager stærkt afstand fra at omfordele færgepenge

Ældrerådet tager stærkt afstand fra at omfordele færgepenge
Ældrerådets formand Erik A. Larsen. Arkivfoto: Jacob Jepsen
NYHED | ABONNENT | 22. MAJ 2024 • 15:30
NYHED | ABONNENT
22. MAJ 2024 • 15:30

Ældrerådet har drøftet de seneste udmeldinger om flyruten mellem Bornholm og København. Det bornholmske samfund kan ikke tåle, at der ikke er en flyforbindelse - men rådet tager samtidig afstand fra at flytte statstilskud fra færge til fly.

Det er en dårlig idé at flytte dele af statstilskuddet fra færgetrafikken til flytrafikken.

Det mener Ældrerådet, der tager 'stærkt afstand' fra muligheden, fremgår det af en pressemeddelelse om rådets seneste møde, hvor udmeldingerne om flyruten Bornholm-København blev drøftet.

– Det har været på tale at dele af tilskuddet til færgetrafikken skulle overgå til flyruten. Ældrerådet tager stærkt afstand fra, at statstilskud skal fratages færgesejladsen og overgå til flytrafikken, siger rådets formand Erik A. Larsen.

– Der bør være tilskud til at fastholde begge forbindelser til Bornholm. Det bornholmske samfund kan ikke tåle, at der ikke er en flyforbindelse til København. Det vil være et kæmpetab, såfremt hospitalet ikke kan sende patienter til behandling i København med fly, lyder det fra rådet.

DAT vil stoppe

Står det til Jesper Rungholm, der er direktør i flyselskabet, skulle DAT stoppe med at flyve på ruten nu på grund af rutens dårlige økonomi, har han tidligere fortalt i Tidende.

Det er kun en kontrakt med Region Hovedstaden om daglige flyvninger på ruten, der sikrer, at DAT fortsætter med at flyve på ruten frem til 30. november 2025. Hvad der sker herefter er, så vidt vides, endnu ikke afklaret.

Som det ser ud i dag, er det kun færgefarten på ruterne Rønne-Køge og Rønne-Ystad, der betegnes som såkaldt samfundsbegrundet trafik fra og til Bornholm. Derfor får rederiet Molslinjen økonomisk støtte af staten til sejladsen mod at leve op til en række krav om blandt andet kapacitet og billetpriser.

Vil opleve forbedret trafikbetjening

En analyse af flybetjeningen af Bornholm, der udkom for knap en måned siden, konkluderer, at det kan overvejes at afsøge mulighederne for en PSO (statsstøtte, red.)-ordning, hvor staten eller en anden offentlig myndighed medfinansierer flyruten på samme måde som færgeforbindelsen. I den forbindelse kommer analysen også ind på en eventuel flytning af midler fra færge til fly.

– Vi estimerer, at fly- og færgepassagerer under ét vil opleve en forbedret trafikbetjening, hvis nogle af støttemidlerne rykkes fra færge til fly. Det vil sige, at flypassagererne får mere værdi som følge af højere frekvens og lavere billetpriser, end færgepassagererne mister som følge af lavere frekvens. Derudover falder den samlede CO2-udledning fra trafikken til og fra Bornholm, fremgår det af rapporten.

Den gennemsnitlige CO2-udledning per passager er nemlig lavere med fly end færge, slår rapporten fast.

– Disse to ting gør tilsammen, at der samfundsøkonomisk kan skabes mere værdi, hvis nogle af færgens støttemidler flyttes til flyruten til København, står der videre.

Der kan blive tale om en samfundsøkonomisk gevinst på op mod 15 millioner kroner om året. Det er alt afhængig af, hvor meget flybilletpriserne kan sænkes og flyfrekvensen (antal flyafgange, red.) øges på bekostning af, at færgefrekvensen sænkes, mens færgepriserne holdes i ro, fremgår det af rapporten.