84 år gammel bro får nyt liv: 'Den kan holde mange år endnu'

84 år gammel bro får nyt liv: 'Den kan holde mange år endnu'
PLE er ved at renovere viadukten, der går hen over den gamle jernbanelinje under Almindingsvej i Rønne. Det er blot en af flere brorenoveringer, som entreprenørfirmaet udfører for regionskommunen. Foto: Henrik Nielsen
NYHED | RØNNE | ABONNENT | 14. NOV 2022 • 05:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | RØNNE | ABONNENT
14. NOV 2022 • 05:30

Viadukten blev bygget i 1938 og bliver renoveret, så den kan holde mange år endnu.

En tur langs den gamle jernbanelinje tæt på det tidligere trinbræt i Rønne Ø vil i disse dage afsløre, at der bliver repareret på viadukten, hvor Almindingsvej løber. Det er PLE, der er i gang med at renovere den gamle betonbro for regionskommunen, som de gør mange steder på Bornholm hvert år.

– Det bliver udbudt en gang om året, og så har de 10-15 broer hvert år. Det har vi lavet i snart 20 år. Det her er en af dem, vi er i gang med i 2022, siger direktør og indehaver Jens Koefoed, som selv står i spidsen for brorenoveringerne hos PLE.

Som årstallet på viadukten afslører, er den opført i 1938. Det år kunne man den 21. juni læse i Bornholms Tidende, at støbningen af viadukten ved Rønne Ø var i gang, men at der fortsat var lange udsigter til tilendebringelsen. Ingeniør C. Milner oplyser avisens læsere om, at jordarbejdet er godt i gang, at man er i færd med støbningen af selve broen, og at arbejdet går som planlagt.

– Det er en gammel betonbro, det der hedder en etfags buebro, fortæller Jens Koefoed.

I dag er det en cykelsti, der løber under viadukten, men dengang var formålet at få bygget bro henover jernbanen, der løb mellem Rønne og Nexø.

Mange år endnu

PLE’s arbejde handler om at renovere og fremtidssikre den 84 år gamle viadukt.

– Der ligger en kantbjælke oppe i vejen, i begge sider. Det er den, der får mest vand, fugt og salt. Den har vi slebet helt ned og renoveret efter alle kunstens regler med nogle nye membraner, så der ikke kommer vand ind i betonkonstruktionen, så den kan holde mange år endnu, siger Jens Koefoed.

Derudover er det gamle jerngelænder på oversiden blevet rettet op efter en påkørsel.

– Det er blevet slebet ned, blevet malet og fikset. Derudover har vi lavet en tilsvarende betonreparation på undersiden af buebroen, hvor toget har kørt, og hvor cyklerne kører nu. Der har vi et stykke opad buen lavet betonrenovering. Det er det, opgaven består i, og så er den fremtidssikret og vedligeholdt, siger PLE-direktøren.

Jens Koefoed regner med, at PLE når op på at renovere 10-15 broer i år. Arbejdet bliver lavet i løbet af sommeren og efteråret, og man mangler kun et par stykker for at være færdig i år. Han regner med, at man er færdig ved viadukten i løbet af en uges tid.

Arbejdsløs arbejdskraft

Som Jens Koefoed siger, gjorde viadukten det muligt at gå og køre hen over jernbanen. Men der var også et andet formål med byggeriet, fortæller Sten Møller, som er formand for Foreningen De Bornholmske Jernbaner. I 1930’erne brugte staten således mange penge på forskellige infrastrukturprojekter for at imødegå den store arbejdsløshed.

 

Fra 1938 og frem til De Bornholmske Jernbaners lukning i 1968 kørte der tog under viadukten ved Almindingsvej i Rønne. Foto fra Foreningen De Bornholmske Jernbaners samling

 

– Her på Bornholm var det Amtsvejvæsnet, der havde det overordnede ansvar for vejnettet. De to jernbaneviadukter i henholdsvis Aakirkeby og Rønne er begge bygget af Amtsvejvæsnet. Pengene til byggerierne blev hovedsageligt skaffet fra de statslige midler, der var afsat til bekæmpelse af arbejdsløsheden, så det var arbejdsløs, bornholmsk arbejdskraft, der byggede de to viadukter, fortæller han.

Viadukten i Aakirkeby er fra 1937, og det var samme entreprenør, der byggede begge.

Sten Møller gør også opmærksom på et lidt interessant personsammenfald. I 1930 var C. Milner blevet ansat som driftsleder og senere direktør for jernbanerne på Bornholm. Han var samtidig ansat som amtmandens nærmeste rådgiver i tekniske spørgsmål, for eksempel veje og jernbaner.

– Derfor har nok ikke været svært for jernbanen at få vejvæsnet til at bygge og betale de to viadukter. Hermed undgik jernbanen de meget dyre og besværlige blink/bom-anlæg, som ville have været nødvendige ved niveauoverskæring mellem jernbane og vej, fortæller Sten Møller.DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 03-12-2023 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Søndag eftermiddag - mandag morgen: Søndag nat nærmer vi os igen 2 kr./kWh. Priserne svinger lige omkring eller under 2,20 kr./kWh alt inkl. Det er mellem 00 og 06, at du kan hente en ekstra besparelse. Opdateret søndag 13.02. Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning